CONDIȚIILE DE ACORDARE A RECOMPENSELOR CADRELOR MILITARE DIN MINISTERUL DE INTERNE

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 861, din 29 noiembrie 2019, a fost publicat Ordinul nr. 135/2019 privind stabilirea condițiilor de acordare a recompenselor morale, financiare și materiale, cadrelor militare din Ministerul Afacerilor Interne, a nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, a modului de constituire și a procedurilor de lucru ale acestora.

Recompensele morale, financiare și materiale

Ordinul stabilește că recompensele morale și materiale includ mulțumiri, felicitări, diplome de merit, citarea prin ordin de zi pe unitate, distincții onorifice, altele decât cele reglementate de prevederile legale privind sistemul național de decorații al României, arme de apărare și pază și ridicarea unei sancțiuni disciplinare.

Recompensele financiare se acordă în condițiile prevăzute de lege pentru premierea personalului plătit din fonduri publice, iar evidența acestora se ține în fișa matricolă.

Consiliile de onoare

Actul normativ prevede, de asemenea, constituirea consiliilor de onoare, ca structuri deliberative, fără personalitate juridică, independente în exercitarea atribuțiilor care le revin, care au competența de a analiza faptele cadrelor militare, sesizate ca abateri disciplinare, și de a adopta hotărâri privind constatarea inexistenței faptei, a nevinovăției sau a prescrierii faptei ori de declarare a vinovăției cadrului militar, cu propunerea aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare.

Aceste consilii se constituie la nivelul unităților militare ale MAI, precum și al aparatului central al MAI. Membrii consiliilor de onoare se aleg pentru o perioadă de 2 ani.

Procedura în fața consiliului

În situația în care, după efectuarea cercetării disciplinare prealabile, este adoptată decizia de a trimite cadrul militar în fața consiliului de onoare, persoana care a dispus efectuarea cercetării disciplinare prealabile emite ordinul (sau dispoziția) de trimitere în fața consiliului de onoare, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare.

Conținutul dosarului cauzei se aduce la cunoștința cadrului militar, trimis în fața consiliului de onoare, de către președintele acestuia, pe bază de semnătură, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data desfășurării ședinței consiliului de onoare. Pezența cadrului militar este obligatorie!

În deschiderea ședinței, președintele consiliului de onoare dă cuvântul ofițerului sau reprezentantului comisiei desemnat, care prezintă raportul cercetării prealabile. În continuare, se dă cuvântul cadrului militar trimis în fața consiliului de onoare, pentru a-și prezenta poziția față de faptele reținute în sarcina sa, precum și pentru a propune eventualele dovezi în apărarea sa.

În luarea hotărârii, consiliul de onoare va avea în vedere împrejurările în care a fost săvârșită fapta, gradul de vinovăție, dimensiunile disfuncțiilor create în activitatea instituției, gradul de afectare a ordinii și disciplinei militare, natura și gravitatea consecințelor faptei, motivul săvârșirii faptei și scopul urmărit, precum și existența, în antecedentele disciplinare ale cadrului militar, trimis în fața consiliului de onoare, a unor sancțiuni disciplinare care nu au fost radiate.

Încheierea consiliului de onoare, procesul-verbal al ședinței, precum și documentele rezultate în urma desfășurării activității consiliului de onoare completează dosarul cauzei, care se prezintă, în termen de două zile lucrătoare, comandantului (șefului) unității care a dispus trimiterea cadrului militar în fața consiliului de onoare. 

Lasă un comentariu