VETA BIRIȘ - RECITAL MUZICAL MEMORABIL, PENTRU PUBLICUL REGHINEAN

Spațiul românesc a fost, este și va fi, pentru totdeauna, un izvor nesecat din care țâșnesc adevăratele perle ale românismului, aceste perle fiind bineînțeles creațiile folclorice, poeziile populare etc., care izvorăsc din folclorul atât de bogat al poporului românesc, în speță, al spațiului transilvănean. Prin folclorul nostru, noi, românii, ne păstrăm identitatea națională. Din spațiul acesta mirific al Ardealului avea să răsară pe lume cea care va deveni peste timp o regină a muzicii populare românești, distinsa doamnă VETA BIRIȘ. Mult îndrăgita noastră interpretă de muzică populară românească a încântat de-a lungul anilor sufletele românilor de pretutindeni prin originalitatea, acuratețea și măiestria cu care a știut să modeleze folclorul românesc, ducându-l până la rang de virtute. Glasul reputatei artiste Veta Biriș a răsunat în chip divin pe marile scene ale lumii întregi, aducând faimă și cinste țării noastre și folclorului nostru românesc.

În cadrul evenimentelor legate de sărbătorirea Zilei Naționale a României, în ziua de sâmbătă, 30 noiembrie 2019, la Casa Municipală de Cultură “Eugen Nicoară” din Reghin, în cadrul unui spectacol deosebit, îndrăgita interpretă a cântecului popular românesc, doamna Veta Biriș, acompaniată de orchestra Casei Municipale de Cultură “Eugen Nicoară” Reghin, condusă de prof. Ioan Conțiu, a susținut un memorabil recital de muzică patriotică și populară, care a încălzit inimile și sufletele tuturor celor prezenți. Domnia sa este o prezență extrem de agreabilă, fire caldă și prietenoasă. Am avut bucuria de a o cunoaște personal și de a afla adevărata valoare a omului Veta Biriș, precum și a artistului desăvârșit.

Această “regină a cântecului popular românesc”, prin cântecul său, prin activitatea sa, dovedește o mare dragoste de țară, de neam, de credință. Prin tot ceea ce face, domnia sa propovăduiește aceste valori sfinte ale neamului nostru românesc.

Pe lângă faptul că este o reprezentantă de marcă a folclorului românesc și a cântecului popular, doamna Veta Biriș se manifestă permanent și ca o iubitoare a poporului român și o luptătoare credincioasă pentru sfântul nostru neam românesc. La acestea au îndemnat-o nu numai credința și dragostea sa adâncă față de valorile folclorului românesc, de Sfânta noastră Biserică strămoșească, ci și faptul că domnia sa s-a identificat cu toată ființa sa cu poporul din mijlocul căruia s-a ridicat. În felul acesta a știut să îmbine în chip pilduitor dragostea de cântec, de neam cu cea de Biserică, cărora le-a slujit deopotrivă și o face și pe mai departe, fără rezerve și fără încetare, bucurându-se astfel de o aleasă prețuire și de o profundă apreciere din partea tuturor celor care o cunosc. Doamna Veta Biriș se înscrie, fără îndoială și pe bună dreptate, în galeria marilor oameni de cultură ai neamului nostru românesc, pentru profundul profesionalism al domniei sale, precum și pentru seriozitatea pe care a arătat-o în tot ceea ce a întreprins dânsa. Domnia sa se impune în societatea românească ca un model de om împlinit și de artist desăvârșit.

Stimată doamnă Veta Biriș, vă dorim multă sănătate și ajutor de la Dumnezeu în toate demersurile dumneavoastră și să încântați mulți, mulți ani de acum înainte sufletele românilor cu muzica dumneavoastră extraordinară.

Lasă un comentariu