ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI, SĂRBĂTORITĂ ÎN MOD GRANDIOS LA REGHIN

Distribuie pe:

Ziua Națională a României a fost sărbătorită în municipiul Reghin, în mod grandios, printr-o serie de evenimente de înaltă ținută, care au avut menirea de a evoca și aniversa împlinirea visului de veacuri al poporului român: realizarea statului național unitar român.

Astfel, joi, 28 noiembrie 2019, de la ora 17.00, la sala de activități a bibliotecii municipale reghinene, a avut un loc un eveniment cultural organizat de Primăria și Consiliul Local Reghin, Biblioteca Municipală „Petru Maior” Reghin, Asociația Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP) Reghin, Despărțământul Reghin al Astrei. Acest eveniment a debutat cu intonarea Imnului Național, apoi Părintele protopop Nicolae Gheorghe Șincan a rostit o rugăciune de binecuvântare, după care programul a cuprins Conferința cu tema „Astra Reghineană și Marea Unire”, în cadrul căreia au rostit alocuțiuni și comunicări: Nicolae Băciuț, Floarea Pleș, Ioan Mititean, Lucreția Mititean, Leon Stoica, Robert Matei, Florin Bengean. Programul a continuat cu un recital muzical susținut de Maria Neag; Andreea Petruț; Corul Parohiei Ortodoxe Petru și Pavel Reghin, condus de bibliotecara Dana Sebastian Hârceagă, care a cuprins mai multe piese de muzică populară și patriotică, precum și colinde. Tot în acea zi, la bibliotecă, înainte de amiază, au avut loc mai multe momente culturale pentru copii, tot cu tematica Marii Uniri, realizate de bibliotecara Carmen Lihăt. De altfel, în această perioadă premergătoare zilei de 1 Decembrie, toate unitățile de învățământ și instituțiile de cultură din municipiul Reghin, prin oameni de cultură, cadre didactice și elevi, au organizat diferite manifestări culturale dedicate Zilei Naționale a României.

Au urmat o serie de alte mari evenimente organizate de Primăria Municipiului Reghin.

Sâmbătă, 30 noiembrie 2019, Primăria Municipiului Reghin a organizat un eveniment de mare amploare, la Casa Municipală de Cultură „Eugen Nicoară” Reghin. De la ora 16.00 a avut loc, la sala pentru expoziții, vizitarea celor șapte standuri pregătite de școlile din municipiul Reghin, cu tema Ziua Națională a României. Au participat și delegații din străinătate, din localități înfrățite cu municipiul Reghin: Ungheni (Republica Moldova), Lubaczow (Polonia), Yavoriv (Ucraina). De la ora 17.00, a avut loc premierea elevilor olimpici, care au obținut rezultate deosebite la concursuri județene și naționale. Premierea a fost făcută de Ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin și de viceprimarul Mark Endre Dezso. În cuvântul său, doamna primar Maria Precup i-a felicitat pe elevii olimpici și a urat reghinenilor și tuturor românilor, un călduros La mulți ani!

De la ora 17.30, s-a desfășurat un spectacol de muzică populară cu artiști locali, dar și cu artiști de mare prestigiu. Astfel, au evoluat pe scenă: Florin Miler, Ioana Romanți, Alexia Aștelian, Paul Miclea, Cosmin Cotîrlă, Daiana Suceava, Iuliana Ciurba, Maria Grama, Oana-Andreea Morar, Alexandra Stoica, Sebastian Șerban, Anca Stuparu, Maria Suciu, Raul Tamba, Andreea Morariu, Denisa Morariu, Dorin Pintea, Alexandru Moldovan, Florina Oprea, Orchestra Casei Municipale de Cultură, condusă de prof. Ioan Conțiu. Programul a cuprins și evo-luția artistului Răzvan Năstăsescu, iar marea artistă a cântecului popular românesc, Veta Biriș, a susținut un recital deosebit. Apoi a avut loc inaugurarea iluminatului festiv, iar seara s-a încheiat cu Hora Unirii, în spațiul dintre parcuri, în centrul orașului.

Duminică, 1 Decembrie 2019, a avut loc un nou mare eveniment artistic organizat de Primăria Municipiului Reghin. De la ora 19.00, a avut loc un spectacol pe scena amplasată în Piața Petru Maior - zona dintre parcuri. În deschidere au cântat tineri artiști reghineni: Andreea Morariu, Maria Grama, Denisa Morariu, Teodora Crișan, Oana Andreea Morar, Alexia Aștelian, după care a urmat trupa THE MOTANS, care o oferit un spectacol deosebit, evenimentul încheindu-se cu un foc de artificii.

Iată, o serie de evenimente deosebite prin care reghinenii au sărbătorit așa cum se cuvine Ziua Națională a României. Ziua de 1 Decembrie 1918 rămâne în conștiința poporului român, drept cel mai important moment istoric din viața sa.

Această memorabilă zi de 1 Decembrie 1918 a devenit pentru noi, românii, prefacerea visului în realitate, prefacere pentru că el era și trebuia doar să se manifeste. Crez și împlinire, Unirea este pentru români o permanentă chemare la muncă, la viață, la bucurie și desăvârșire. Conștiința de fii ai poporului român este un îndemn, o chezășie, dar și o mărturie a părtășiei noastre la opera de înflorire a gliei străbune, de care ne simțim atât de legați prin obârșie. Să facem, deci, din crezul și împlinirea Unirii un imn al muncii, al bucuriei și al desăvârșirii. Și unitatea de cultură a țărilor române a fost o realitate puternică în viața poporului nostru. Creația populară unitară, izvorâtă din viața comună a întregului neam românesc, a contribuit, la rândul ei, la păstrarea și perpetuarea ideii de unitate a poporului nostru. Ea a stat la temelia formării culturii noastre naționale. Alba Iulia se numără printre puținele localități din țara noastră, care au fost predestinate să ocupe un loc de cea mai mare importanță în istoria poporului român din îndepărtata preistorie și până în contemporaneitate. Oraș al gloriei străbunilor, oraș al marilor dureri, Alba Iulia avea să devină, prin actul de la 1 Decembrie 1918, după jertfe

de secole, altarul realizării marelui ideal al poporului român: unitatea politică.

Prin proclamarea unirii Transilvaniei cu România, s-a încheiat procesul legic al desăvârșirii statului național român. Unirea a constituit expresia voinței libere și conștiente a maselor largi populare. Unirea românilor într-un singur stat, în 1918, a fost pregătită cu secole înainte, pentru că ea însemna o străduință firească pentru cei de aceeași origine și limbă, de pe ambele versante ale Carpaților, să trăiască pe vecie împreună.

Lasă un comentariu