FESTIVALUL DE COLINDE DE LA SÂNGEORGIU DE PĂDURE

Distribuie pe:

Marile sărbători creștine ale Nașterii Domnului, Anului Nou și Bobotezei, au în viața credincioșilor o semnificație aparte. Ele trezesc rezonanțe afective de înaltă sensibilitate și de puternică intensitate, creând o atmosferă de bucurie și un farmec cu totul specific în trăirea religioasă. La aceasta contribuie, în mare măsură, tradiția veche și scumpă a colindelor, care înfățișează evenimentul de incomensurabilă importanță a venirii în lume a “Fiului lui Dumnezeu”, întrupat prin colinde, într-un Nimb de o deosebită frumusețe și duioșie. Ca parte integrantă a folclorului religios, colindele au o valoare neprețuită prin originea și vechimea lor, deoarece ele cuprind învățăturile de bază ale credinței creștine despre “Întruparea și Nașterea Domnului”, răscumpărarea oamenilor prin “Moartea și Învierea Sa”, “Supracinstirea Maicii Domnului”, “Cinstirea Sfinților”, “Sfânta Treime”, “Învățătura despre Rai și Iad”, precum și “Judecata viitoare”. Această semnificație a colindelor a fost pe deplin evidențiată sâmbătă, 14 decembrie, în impunătoarea Biserică Sfântul Gheorghe din Sângeorgiu de Pădure, ctitorită în vremea preotul paroh Teodor Muică, în perioada 1935-1939, și unde și-au dat întâlnire, la inițiativa despărțământului local al Asociațiunii ASTRA, prezidat de președinta prof. Emilia Feier, mai multe formații de colindători din zona Mureșului și Târnavelor. În jurul bradului frumos împodobit, din naosul Bisericii, s-au întâlnit cele două grupuri de colindători locale, “La fântâna dorului” și ai “Bisericii ortodoxe”, cu oaspeții veniți din Albești, Nadeș, Sâncrai și Târnăveni. Cuvântul de bun venit, adresat oaspeților și enoriașilor locali, a fost rostit de preotul paroh, Raul Tudorel Iacob, salut completat de un comentariu despre semnificația colindelor. Apoi, rând pe rând, au evoluat grupurile de colindători, mai întâi cele ale gazdelor, pregătite de prof. Emilia Feier, apoi cel condus de preotul Raul Tudorel Iacob, el însuși un colindător excelent. O bună impresie au lăsat colindătorii din Albești, prin componența exclusiv tinerească, ținuta tradițională din care nu a lipsit tricolorul, precum și originalitatea colinzilor. Grupul din Sâncrai, cu o componență exclusiv feminină, condus de dna înv. Cândea, a fost apreciată pentru limpezimea interpretării și conținutul adecvat. Foarte impresionant a fost grupul “RAM” din Târnăveni, compus din foarte activi oameni de cultură din oraș, al cărui repertoriu a cuprins colinde selectate și pregătite printr-o contribuție colectivă, având un conținut prin care se îmbină tradiționalul cu modernul, într-o interpretare de înaltă ținută artistică. O foarte bună impresie a produs grupul “Nadeșul de pe Târnave”, avându-l la conducere pe dl. Ambrozie Muntean. Ținuta tradițională și originalitatea colidelor, calitățile vocale ale membrilor, mesajul transmis de conținut și componența numerică a grupului, au fost elementele esențiale care l-au evidențiat. Nu se putea ca la finalul festivalului să nu se colinde, de către toți participanții, și să nu se facă urările de Mulți ani trăiască. Asemenea colindătorilor, adăugăm pentru cititorii articolului urarea de “Sărbători Fericite”, iar pentru anul 2020 “La Mulți Ani”!

 

Lasă un comentariu