BINELE, RĂUL ȘI... LIBERTATEA

Distribuie pe:

*”Stați tari în libertatea cu care Hristos ne-a făcut liberi, și nu vă prindeți iarăși în jugul robiei (păcatului). Voi, fraților, ați fost chemați la libertate; numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia în iubire. Căci toată legea se cuprinde într-un singur cuvânt, în acesta: iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți”.

***

* “Faptele trupului sunt cunoscute și ele sunt: adulter, desfrânare, necurăție, destrăbălare, închinare la idoli, fermecătorie, vrajbe, certuri, zavistii, mânii, gâlcevi, dezbinări, eresuri, pizmuiri, ucideri, beții, chefuri și cele asemenea acestora, pe care vi le spun dinainte, precum dinainte v-am și spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Iar roada Duhului este dragostea, bucuria, blândețea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția”.

***

* “Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă în Duhul, din Duh va secera viață veșnică. Să nu încetăm a face binele, căci vom secera la timpul său, dacă nu ne vom lenevi. Să nu ne lăudăm cu faptele noastre; să ne lăudăm numai în crucea lui Hristos, prin care lumea este răstignită. Nu vă amăgiți: Dumnezeu nu se lasă batjocorit; căci ce va semăna omul, aceea va și secera (Epistola către Galateni - cap. I - VI).

Epistola către Galateni, una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel. Ea face parte din grupul de epistole pauline mari, alături de Romani, I și II Corinteni, iar după conținut ea este o epistolă soteriologică (centrată pe problema mântuirii). Apostolul Pavel se declară autor al cărții, în debutul ei arătându-și atât numele, calitatea de apostol, cât și originea apostoliei sale. Clement Romanul, Sfântul Ignatie al Antiohiei, Sf. Policarp al Smirnei, Sf. Iustin Martirul, Sfântul Irineu, Clement Alexandrinul, Tertulian citează din epistola către Galateni, că ea face parte din cele mai vechi manuscrise din Sfânta Scriptură. Este citată în Fragmentul Muratori și este cuprinsă în listele cărților canonice ale Sfinților Părinți: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului și Grigore de Nazians. Epistola este scrisă în anul 54 sau 55, din Efes, în răstimpul călătoriei a treia, misionară.

Sfaturi înțelepte:

- “Să nu ne mai supărăm unii pe alții, fiindcă toți purtăm semnele Domnului Hristos”.

- “Dacă fratele nostru va cădea în vreo greșeală, noi trebuie să-l îndreptăm cu duhul blândeții, luând seama la noi înșine, ca să nu cădem și noi în ispită”.

- “Cel ce tulbură pe omul ce crede în Dumnezeu, își va purta osânda, oricine ar fi”.

- “Dacă vă mușcați unul pe altul și vă mâncați, vedeți să nu vă nimiciți între voi”.

 

Lasă un comentariu