PESTE 30 DE ZILE, NU OBȚII RECEPȚIA BRANȘAMENTELOR LA UTILITĂȚI, NU POȚI PUNE ÎN FUNCȚIUNE... PANOURILE FOTOVOLTAICE!

Distribuie pe:

Președintele României, Klaus Iohannis, a promulgat, marți, 7 ianuarie 2020, noile modificări la legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, astfel încât, în 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial, acestea vor intra în vigoare.

Noutățile privesc și obligația de a face recepția branșamentelor la utilități, la momentul predării imobilelor către cumpărători, nu numai a lucrărilor de construcție.

Branșamentele la utilități, obligatorii

Concret, Legea nr. 7/2020 prevede noi obligații pentru investitori, persoane fizice sau juridice. Astfel, aceștia sunt obligați să obțină acordul sau autorizația administratorului drumului pentru realizarea branșamentelor la rețelele de utilități ale infrastructurii edilitare, plătind taxele de racordare aferente branșamentelor, iar recepția la terminarea lucrărilor trebuie să se facă obligatoriu împreună cu recepția la terminarea lucrărilor branșamentelor, la infrastructura tehnico-edilitară aferente.

Alte prevederi privesc obligativitatea de a preda construcția către proprietar, numai după ce s-au pus în funcțiune și branșamentele autorizate și definitive la rețelele de utilități publice ale infrastructurii edilitare, urmând ca investitorii să efectueze recepția finală și la expirarea perioadei de garanție.

În concluzie, proprietarii construcțiilor sunt obligați să dea în folosință clădirea, numai după ce au fost puse în funcțiune branșamentele.

Autoritățile locale, înștiințate

Pe de altă parte, legea prevede că montarea pe clădiri, anexe gospodărești și pe sol a sistemelor fotovoltaice pentru producerea energiei de către consumatori (persoanele fizice care produc energie electrică și furnizează în sistemul energetic național surplusul de energie electrică) sau a panourilor solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde, pentru consumul casnic, se va face cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale. “Sistemele fotovoltaice sau panourile solare trebuie susținute de o structură formată din elemente constructive capabile să asigure stabilitate întregului ansamblu și să preia încărcările rezultate din greutatea proprie a acesteia și a panourilor, precum și cele rezultate din acțiunea vântului și a depunerilor de zăpadă”, se mai arată în noua lege.

Amenzi de până la 100.000 de lei

Pentru neîndeplinirea acestor obligații, s-au stabilit amenzi între 1.000 și 100.000 de lei, față de 20.000 - 40.000 de lei, cât sunt în prezent.

Noile limite de amendă vizează și alte fapte prevăzute acum de legea calității în construcții, precum executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea și executarea acesteia, realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări, fără proiect verificat de specialiști atestați, conform prevederilor legale, și care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, realizarea de construcții fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialiști atestați, recepționarea construcției de către investitor cu încălcarea prevederilor legale.

S-a mai stabilit, de asemenea, o amendă între 3.000 și 10.000 de lei pentru executarea unei construcții noi, a unei intervenții la o construcție existentă, precum și desființarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la documentația de execuție.

Unele amenzi scad...

Noul proiect de lege, promulgat de președinte, vine cu modificări și la legea autorizațiilor de construire, unde, de asemenea, au fost introduse noțiuni privind branșamentele la utilități, dar și alte plafoane ale regimului sancționatoriu.

Astfel, amenzile stabilite acum, în lege (între 50.000 și 100.000 de lei), vor scădea semnificativ, fiind stabilite noi limite (între 5.000 și 20.000 de lei).

Contravențiile vizate sunt cele ce privesc executarea sau desființarea, cu nerespectarea prevederilor autorizației și a proiectului tehnic, a lucrărilor prevăzute de lege, menținerea după expirarea termenului prevăzut prin autorizație sau după terminarea lucrărilor autorizate ori adaptarea în alte scopuri față de cele prevăzute în autorizație a construcțiilor, lucrărilor și amenajărilor cu caracter provizoriu, neaducerea terenului la starea inițială de către investitor sau neîndeplinirea obligației de repunere în starea anterioară a terenurilor care au făcut obiectul contractelor de închiriere de către titularii de licențe (permise sau autorizații).

Lasă un comentariu