SERIA CELOR MAI BUNE CĂRȚI SPIRITUAL - NE VORBEȘTE PĂRINTELE CLEOPA

Continui prezentarea periodică a celor mai interesante cărți spirituale, de această dată din zona ortodoxiei. Rețin din cuvântul înainte de Arhimandrit Ioanichie Bălan, descrierea CIP a Bibliotecii Naționale Române despre arhimandritul Ilie Cleopa, mănăstirea Sihăstria din Neamț, 2001. Cu binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos și cu rugăciunile preacuratei Maicii Sale, iată, am ajuns la al unsprezecelea volum din seria “Ne vorbește părintele Cleopa”, cunoscută în toată țara. Textul, ca de obicei, este clar, pe înțelesul tuturor, și cuprinde sfaturi duhovnicești, cuvinte de înțelepciune, predici și îndemnuri sfinte, atât pentru intelectuali, cât și pentru credincioșii de rând. Suntem foarte bucuroși când descoperim cuvinte duhovnicești noi din tezaurul Prea Cuvioșiei sale. De aceea ne străduim în continuare să scoatem la lumină cât mai multe cuvinte din cele scrise și vorbite de părintele Cleopa până în ceasul mutării sale la cele cerești. În volum sunt incluse predici din urmă cu peste 20 de ani. Dintre ele amintim, predică la Duminica Tuturor Sfinților, Predică la Evanghelia femeii gârbove și Predică la vindecarea copilului lunatic. Apoi am continuat cu câteva istorioare legate de puterea rugăciunilor Bisericii. În sfârșit, părintele Cleopa ne îndeamnă pe toți la pocăință în capitolul despre sfârșitul lumii și venirea Domnului, dând citate din Sfânta Scriptură și Sfinții părinți. Omul nu-i numai o ființă din lut, fără suflet. Omul are două părți, una văzută și una nevăzută. Omul întreg este alcătuit din trup și suflet. Apostolul Pavel spune, cu inima să credeți spre dreptate și cu gura să mărturisiți spre mântuire. Cea dintâi poruncă din Lege spune, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul și din toată puterea ta. Trebuie să îl iubim pe Dumnezeu fără margini, e prima poruncă din Decalog. Câtă vreme inima noastră e lipită de ceva din lumea de aici, un om sau bani, casă, dregătorie, cinste, tată, mamă, rudenie, prieteni, cunoscuți, trai bun, ea nu poate să placă lui Dumnezeu. Nu putem iubi și pe Dumnezeu și pe mamona, care în limba siriană înseamnă bogăție. Câtă vreme mintea noastră este legată de grijile veacului și de bani, ea nu poate fi a lui Hristos. Care ne făgăduiește că cine va lăsa acestea, când va ședea Fiul Omului pe scaunul slavei Sale, veți ședea și voi pe douăsprezece scaune, judecând cele douăsprezece seminții ale lui Israel. Așa vor judeca lumea sfinții și apostolii, cu slava și cinstea pe care o vor avea. Întâi a fost poporul evreiesc, el a fost chemat înaintea noastră de Dumnezeu, de pe vremea lui Avraam. El a avut chemarea înaintea noastră, a fost făcut prieten cu Domnul mai demult, ei au avut proorocii, patriarhii, jertfelnicul, Biserica Vechii Legi, cunoștința cu Dumnezeu cea dintâi. Melhisedec, împăratul Salemului, al păcii, a fost cel dintâi pustnic, mai înainte de Ilie Tesviteanul și de Ioan Botezătorul. Alt capitol este despre post și fățărnicie. Despre sfântul Leontie de Argos, care a trăit 130 de ani la Sfântul Munte. Apostolul Pavel spunea, bine este a vă întări în inimile voastre cu darul, nu cu mâncărurile, din care nu s-au folosit cei care au umblat în ele. Evrei 13, 9. Sfântul Ioan Gură de Aur a tâlcuit toată Biblia când mânca puțină zeamă de orz. Se mai recomandă ceaiurile în post. Alt capitol este Neputrezirea morților și puterea de dezlegare a preoților, altul, Puterea celor 40 de liturghii, rolul celor 40 de panahizi, pomenirea morților în cele 40 de zile de după, rugăciunile. Cuvânt la evanghelia femeii gârbove, vindecarea copilului lunatic, prin credință. Mântuitorul a spus că armele prea puternice date creștinului sunt postul și rugăciunea. Credința tare, apoi postul și rugăciunea fac adevărate minuni și astăzi și vor face în veacul veacului. Sfântul Ignatie Teoforul, Dragostea de Dumnezeu, Cele paisprezece pricini pentru care vor fi judecați părinții care nu-și cresc copiii în frica și certarea Domnului, ultimele capitole fiind Dialog cu un ofițer, Părintele Cleopa la spital, unde a avut mai multe operații. Eclesiastul spunea, Doamne, ai pus cu palme măsurate zilele mele. Clipele tale sunt în Mâna mea. Mântuitorul a spus, privegheați și vă rugați, că nu știți nici ziua, nici ceasul. Ultimul capitol este despre sfârșitul lumii și venirea Domnului. Tehnoredactarea computerizată a fost realizată la Sfânta Mănăstire Sihăstria, tipărită la Tipografia Mitropolitană Trinitas.

Lasă un comentariu