“TRECUT-AU ANII...”

Distribuie pe:

Cu ocazia Zilelor Colegiului Național Pedagogic “Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș, în cursul săptămânii trecute, la Sala Mică a Palatului Culturii, a avut loc Festivitatea “Trecut-au anii...”, sub semnul sărbătoririi a 170 de ani de la nașterea Luceafărului literaturii române.

15 ianuarie, acest moment de măreață simțire, când Luceafărul literaturii române a răsărit pe cerul înstelat al culturii românești, a fost celebrat într-o atmosferă de adâncă emoție.

Printre invitații de seamă care au luat cuvântul se numără dna inspector școlar general adjunct Ilyés Ildiko, prof. univ. dr. Cornel Sigmirean de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș și prof. Ioan Macarie.

Cu acest prilej, s-a realizat lansarea Anuarului care înregistrează evenimentele memorabile din viața colegiului, precum și realizările elevilor și ale cadrelor didactice din anul școlar 2018-2019, și a celor trei reviste ale colegiului: “Clipa cea repede” (secția română), “Tarisznya” (secția română) și revista de limbi moderne.

Cu certitudinea că dascălii reprezintă piatra de temelie a oricărei comunități și având în vedere că activitatea cadrelor didactice ale Colegiului Național Pedagogic “Mihai Eminescu” constă atât în instruirea și îndrumarea elevilor, cât și în cercetarea științifică, fructificată în volumele publicate de aceștia, festivitatea de sărbătorire a realizărilor din acest an a fost îmbogățită cu lansările de carte ale dlui prof. dr. Prozan Mircea, dnei prof. Makkai Kinga și a dnei prof. dr. Kommer Erika.

Conform tradiției, sărbătoarea Zilelor Colegiului a fost încununată cu acordarea Premiilor Colegiului Național Pedagogic “Mihai Eminescu”, unor personalități din viața socială, culturală și sportivă, în semn de apreciere pentru promovarea deosebită a învățământului mureșean. Dintre aceste personalități îi amintim pe prof. univ. dr. Iulian Boldea și lector univ. dr. Cristina Nicolae de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, prof. Todor Soó Enikõ, prof. Sipos Lajos, prof. Kereki Maria, prof. Trozner Erzsébet Paula și inspector școlar pentru educație timpurie dr. Trifan Irina Mihaela.

Rezultatele școlare deosebite ale elevilor Colegiului au fost răsplătite prin acordarea Diplomelor de Excelență elevilor care au obținut cele mai mari medii în anul școlar 2018-2019, aceștia fiind Pușcaș Monica-Elena (cls a XII-a A) și Muntean Ana (cls a XII-a B), ambele eleve obținând media anuală 10. De asemenea, Diplome de Apreciere au fost acordate elevilor care au obținut rezultate deosebite la concursuri desfășurate în semestrul I al anului școlar curent, precum și cadrelor didactice care s-au implicat activ în promovarea imaginii instituției.

Festivitatea s-a încheiat cu un omagiu adus poetului nostru național, cu sprijinul elevelor clasei a XII-a A și a dnei prof. Istrati-Apolțan Raluca.

Sărbătorirea Zilelor Colegiului a continuat în data de 16 ianuarie, la Sala Mică a Palatului Culturii, cu recitalul cantautorului și folkistului de renume, Ducu Bertzi, precum și cu Șezătoarea literară “Din valurile vremei”, organizată de Comisia metodică de Limbă și comunicare, la care au participat echipajul coordonat de prof. Cârnațiu Diana de la Liceul Tehnologic “Gheorghe Șincai” din Târgu-Mureș și echipajul coordonat de prof. Sărăcuț Cristina și prof. Matei-Pop Raluca de la Colegiul Național Pedagogic “Mihai Eminescu” din Târgu-Mureș.

Lasă un comentariu