UNELTIRE, BOICOT ȘI MANIPULARE! MARK CHRISTIAN HERMANN ȘI SOÓS ZOLTÁN VOR SĂ BLOCHEZE ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE NOI PENTRU ORAȘ!

Distribuie pe:

Mark Christian Hermann, Soós Zoltán și Cătălin Vischi, coordonatorul paginii de internet MS News, (foarte agresivi în manipulare în ultimele zile) au lansat o seamă de acuzații grave la adresa Primăriei Târgu-Mureș.

Referindu-se la achiziția de autobuze noi pentru oraș, aceștia au făcut comparație cu vânzarea unor autobuze Isuzu Citiport către administrația din Chișinău, sau au prezentat prețurile unui dealer din Danemarca - ATENȚIE (!!!) fără să cunoască cerințele Municipiului Târgu-Mureș, unde pe lângă autobuz (!!!) sunt solicitate de la furnizor o serie de servicii conexe suplimentare: asigurare service autorizat RAR în Târgu-Mureș, pe perioada de garanție acordată, nivel de echipare IT al autobuzului, instruire personal... etc.

Așadar, furnizorul a trebuit să le cuprindă în ofertă și astfel s-a ajuns la un alt preț de livrare față de prețul de vânzare al aceluiași autobuz către alți achizitori.

Spre dovedirea totalei transparențe și a respectării întocmai a legilor, invităm pe toți cei interesați să verifice personal toate cele expuse mai jos:

1. Referitor la afirmația că s-a modificat printr-o clarificare durata de livrare a celei de-a doua tranșe de la 30 luni, până la finalul anului 2020?!?!

Oricine intră pe pagina de internet a licitațiilor din România - SEAP și introduce în filtrul de căutare denumirea codului CPV: 34121400-5 Autobuze cu podea joasă, ORI numărul anunțului de participare CN1014786/08.09.2019, va găsi anunțul - Achiziția de autobuze noi pentru transportul public în Municipiul Târgu-Mureș, unde la secțiunea LISTĂ CLARIFICĂRI, NOTIFICĂRI ȘI DECIZII se pot citi toate cele 11 răspunsuri la clarificări publicate de Municipiul Târgu-Mureș din al căror conținut reiese clar că NU s-a modificat durata de livrare. Municipiul Târgu-Mureș răspunde FERM că își menține cerințele din Caietul de Sarcini unde este stipulat modul și termenele de livrare: 20 buc. în 4 luni de la semnarea contractului, restul de 21 buc. în 30 luni de la semnarea contractului. Atenție (!!!) în cazul în care s-ar fi modificat durata de livrare, s-ar fi modificat obligatoriu și informațiile din anunțul de participare secțiunea II.2.7) Durata contractului, ceea ce ar fi obligat Municipiul Târgu-Mureș la publicarea unei erate la anunțul de participare potrivit dispozițiilor art. 55, alin.(1) din HG nr.395/2016, deoarece acest aspect nu se poate modifica printr-o simplă clarificare (!) - așa cum manipulator susțin cei de la  msnews.

Ori, vizualizând secțiunea Listă Erate din anunțul de participare CN1014786/08.09.2019 constatăm că nu s-a publicat nicio erată, deoarece nu a fost cazul. Așadar nu a avut loc nicio modificare a duratei de livrare!

Concluzie: informațiile de mai sus pot fi verificate de către oricine, în sistemul public de licitații SEAP și dovedesc faptul că cele prezentate de pagina de internet msnews sunt afirmații false - fake news - (mincinoase/manipulatorii)!

2. Referitor la modul de determinare a valorii estimate:

Afirmații msnews: „Valoarea estimată a contractului a fost de 42,66 milioane de lei (exact: 42.664.600 de lei) - adică acesta era prețul maxim pe care municipalitatea controlată de edilul Florea era dispusă să-l plătească pentru 41 de autobuze: peste 1 milion de lei (1.040.585 lei, echivalentul a aproape 218.000 de euro) pentru un autobuz diesel de 12 metri..."

Răspuns: Valoarea estimată a fost determinată de Municipiul Târgu-Mureș printr-o prospectare/consultare de piață reglementată de prevederile art. 139 din Legea 98/2016, în sensul că s-a transmis la mai mulți furnizori cu activitate de profil pe segmentul respectiv de piață (producători/dealeri care comercializează autobuze) caracteristicile tehnico-funcționale și nivelul de echipare stabilit pentru autobuzele ce se doreau a fi achiziționate. La consultare au răspuns, prezentând oferte de preț, următorii: MAN TRUCK & BUS S.R.L., BRIARIS IND S.R.L. și MERCEDES-Benz România SRL. Important: MAN TRUCK & BUS S.R.L. și BRIARIS IND S.R.L. au depus oferte și în cadrul procedurii de licitație prezente. Ofertele primite în urma prospectării pieței sunt următoarele:

- BRIARIS IND S.R.L. (dealer IVECO) - ofertă tehnică și financiară pentru modelul de autobuz de 10 m lungime „IVECO Urbanway 10M 3D", având un preț de 195.000 euro fără TVA/buc - ofertă transmisă pe e-mail.

- MAN Truck & Bus (prin MHS Truck & Bus) - a transmis o ofertă tehnică și financiară pentru un model de autobuz de 12 m lungime, model MAN Lions City 12 m - 245.000 euro fără TVA;

- MERCEDES-Benz România SRL - a transmis oferta nr. 1444/25.04.2019 pentru autobusul „Conecto" cu lungime de 12 m, EURO 6, Diesel, în valoare de 220.000 euro fără TVA.

Valoarea estimată a achiziției a fost stabilită prin media aritmetică aplicată la valorile obținute în urma parcurgerii procesului de consultare a pieții, astfel rezultând valoarea estimată de 220.000 euro/buc fără TVA x 4.73 lei/1euro (curs BNR din 17.07.2019) = 1.040.600 lei fără TVA/buc x 19% = 1.238.314 lei cu TVA/buc.

Estimarea făcută de Municipiul Târgu-Mureș este una care reflectă prețul real al pieței, iar determinarea acesteia s-a făcut în conformitate cu prevederile legislative aplicabile în acest scop, reglementate de Legea 98/2016 și normele de aplicare din HG 925/2016.

Concluzie: cele prezentate de pagina de internet msnews sunt afirmații false - fake news - (mincinoase/manipulatorii)!

3. Referitor la criteriul de atribuire.

Criteriul de atribuire a fost „cel mai bun raport calitate-preț" și a fost stabilit conform obligațiilor instituite în sarcina achizitorului de prevederile art. 187 alin 3^1) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Aici se arată că (!!!) prețul este doar un factor de evaluare cu ponderea maximă de 70% (!), iar punctajul raportat la preț se acordă fiecărei oferte prin aplicarea regulii de trei simplă, după care punctajul obținut pentru preț se cumulează cu punctajul obținut de fiecare ofertă - pentru componenta tehnică, cu o pondere maximă de 30% - astfel rezultând punctajul final care stă la baza stabilirii ofertei câștigătoare.

Concluzie: cele prezentate de pagina de internet msnews sunt afirmații false - fake news - (mincinoase/manipulatorii)!

4. Afirmație msnews: „în afara câștigătorului, toți ceilalți cinci ofertanți au avut prețuri de cel mult 150.000 euro/autobuz".

Răspuns: Nu știm pe ce bazează o astfel de afirmație în contextul în care, după cum chiar msnews subliniază că, „toți ceilalți contracandidați ai celui desemnat câștigător au fost descalificați" condiție în care (!!!) sistemul electronic SEAP nu afișează/nu decriptează prețul unui ofertant a cărui ofertă este respinsă în etapele anterioare.

Acest aspect tehnic de funcționare este setat la nivelul SEAP pentru a se armoniza funcționarea sistemului în concordanță cu prevederile Legii 98/2016 a achizițiilor publice.

Prin urmare se naște întrebarea - cum au putut jurnaliștii de la msnews să aibă acces la informațiile privind prețurile ofertanților respinși?!?!

Tehnic este imposibil acest lucru. Criptarea electronică din sistemul de licitații publice SEAP permite accesul la aceste date NUMAI dacă oferta are calificativul ADMIS în etapele anterioare ale licitației (DUAE și Tehnic).

Concluzie: cele prezentate de pagina de internet msnews sunt afirmații false - fake news - (mincinoase/manipulatorii)!

5. Afirmații msnews: (…. post-factum, prețul poate să fie „ajustat" în sus, de regulă)

Răspuns: prețul este exprimat ferm și nu poate fi ajustat, lucru menționat în secțiunea II. 3 Ajustarea prețului contractului. Fișa de date a achiziției, parte integrantă a documentației de atribuire, NU se referă la acest lucru! Important! Dacă autoritatea contractantă nu precizează la secțiunea Ajustarea prețului contractului din documentația de atribuire la momentul lansării procedurii formula matematică de ajustare a prețului și indicatorii utilizați, ulterior, în perioada de derulare/implementare a contractului nu mai există nici o posibilitate legală de a efectua vreo ajustare a prețului. Mai mult, la art. 19 din proiectul de contract (parte integrantă a documentației de atribuire care poate fi descărcat de pe SEAP de către orice persoană interesată), se arată:

19. Ajustarea prețului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate și pentru serviciile conexe prestate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Prețul contractului nu se modifică si nu se ajustează, fiind considerat ferm exprimat în oferta financiară.

Concluzie: cele prezentate de pagina de internet msnews sunt afirmații false - fake news - (mincinoase/manipulatorii)!

6. Vă prezentăm alăturat o listă a orașelor care „au îndrăznit" să cumpere autobuze cu prețul de peste 150.000 de euro, preț „sugerat" de către cei de la msnews ca fiind cel „corect".

- Primăria Sibiu - 10 autobuze Euro 6 - Preț final - 8.807.400 lei

Dată semnării contractului: 18 februarie 2019 Preț/bucată 185.811 euro

- Primăria Cluj-Napoca - 10 autobuze Euro6 - Preț final - 10.966.996 lei

Dată semnării contractului: 14 ianuarie 2019 Preț/bucată 234.839 euro

- Primăria Constanța: Preț/bucată 211.000 euro

Concluzie: cele prezentate de pagina de internet msnews sunt afirmații false - fake news - (mincinoase/manipulatorii)!

Având în vedere toate aceste date și reaua-voință premeditată a numiților Mark Christian Hermann, Soós Zoltán și Cătălin Vischi (coordonatorul paginii de internet MS News) de a lansa și de a vehicula în spațiul public informații neadevărate, profund dăunătoare imaginii municipiului Târgu-Mureș, vom proceda la depunerea unor plângeri penale pe numele celor trei cetățeni menționați, precum și pe numele tuturor celor care lansează afirmații fără nici o acoperire în spațiul public.

Este condamnabilă această încercare de blocare a unei licitații care ar aduce 41 de noi autobuze municipiului Târgu-Mureș.

Din păcate, aceasta este fața reală a celor care se autoproclamă „salvatorii orașului", unii fiind chiar candidați la funcția de primar al municipiului Târgu-Mureș.

 

Lasă un comentariu