CINE ÎȘI ASUMĂ PROIECTELE TÂRGU-MUREȘULUI?

Distribuie pe:

Vehicularea în unele mass-media, recent apărute în spațiul public târgumureșean, a unor informații privind dezvoltarea urbană a municipiului creează o stare de confuzie în legătură cu asumarea unor proiecte finanțate din bani europeni, aflate în diverse stadii de implementare, pe agenda de lucru a Primăriei Târgu-Mureș.

Consilierul primarului, Claudiu Maior, precizează că, proiecte precum: transportul în comun, “Smart City” sau cel legat de amenajarea pistelor pentru bicicliști ș.a., menite a “restarta” Târgu-Mureșul “sunt, în realitate, obiective și investiții gândite și puse în operă de Executivul Primăriei Târgu-Mureș, preluate, ca atare, sau ușor cosmetizate, de către cei care, îmbrățișând arta plagiatului, își propun… să deschidă orașul pentru prosperitate”.

O documentare întreprinsă la Serviciul Proiecte cu finanțare internațională, din cadrul Primăriei, relevă următoarele aspecte:

Peste 112 milioane de euro este valoarea totală a celor 22 de proiecte cu finanțare nerambursabilă depuse de municipalitatea târgumureșeană în perioada de programare POR 2014-2020, din care 7 au fost semnate în 2019, în valoare de aproximativ 63 de milioane de euro. În etapa de evaluare, respectiv în etapa precontractuală, sunt 4 proiecte (18 milioane de euro), alte 4 sunt evaluate, aflate pe lista de rezervă (18 milioane de euro), iar 7 sunt în perioada de implementare (în valoare de aproximativ 13 milioane de euro).

Cele 7 proiecte cu contracte de finanțare semnate anul trecut vizează, în principal, investiții în educație, transport public, creșterea calității infrastructurii, sprijinirea dezvoltării urbane durabile, formare profesională etc.

- Școala de Arte și Meserii - modernizarea și reabilitarea integrală a clădirii școlii, sălii de sport și atelierelor de la Liceul Tehnologic “Gheorghe Șincai”, proiect aflat în implementare, beneficiind de o finanțare nerambursabilă din partea UE de 2,3 milioane de lei;

- Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Târgu-Mureș - LOT II, proiect ce prevede reabilitarea termică a 7 blocuri de locuințe de pe străzile Constantin Romanu-Vivu, Aleea Carpați, Depozitelor, Piața Gării, Mimozelor, Aleea Cornișa, cu o finanțare nerambursabilă de peste 3 milioane de lei;

- Lucrări de creștere a eficienței energetice la clădiri rezidențiale din municipiul Târgu-Mureș - LOT I - având ca obiect reabilitarea termică a 6 blocuri de pe străzile: Argeșului, Gh. Doja, Piața Gării, Moldovei, Cernavodă, Transilvaniei, Măgurei - cu finanțare nerambursabilă de peste 3,5 milioane de euro. Ambele proiecte (LOT I și LOT II) sunt în curs de implementare.

- Achiziționarea de autobuze ecologice pentru transportul public de călători din municipiu, proiect cu finanțare nerambursabilă în valoare de peste 74 milioane de lei, ce prevede introducerea a 38 de autobuze hibrid de tip diesel/electric și măsuri în vederea încurajării transportului public alternativ. Proiectul, aflat în implementare, se bucură de finanțare nerambursabilă de 74,3 milioane de lei;

- Extindere și modernizare clădire pentru amenajare creșă - strada Apaductului nr. 54-56, prin reabilitarea corpului existent, amenajarea și extinderea prin construirea unui nou corp de clădire și dotarea acestuia - finanțare nerambursabilă: peste 2,4 milioane de lei;

- Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 12 m deal, Pitești - Târgu-Mureș - proiect în parteneriat, aflat în implementare, și care prevede achiziția a 32 de autobuze electrice cu o lungime aproximativă de 12 metri, însoțite de 32 stații de încărcare lentă și 10 stații de încărcare rapidă. Din valoarea totală a proiectului, de aproape 112 milioane de lei, finanțarea nerambursabilă este de 82 de milioane de lei;

- Achiziție mijloace de transport public - autobuze electrice 10 m deal, Iași, CJ Neamț, Târgu-Mureș, proiect ce prevede achiziția a 15 autobuze electrice, 5 stații de încărcare rapidă, 15 stații de încărcare lentă, proiect cu finanțare nerambursabilă de 32 de milioane de lei, din valoarea totală de peste 53 de milioane, aflat în implementare.În rândul proiectelor depuse și aflate în etapa precontractuală în cadrul POR (Programul Operațional Regional) 2014-2020 se numără:

- Reconversia funcțională și/sau reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul municipiului, vizate fiind refuncționalizarea unui teren în suprafață de 37.744 mp și înlocuirea lui cu un parc (finanțare nerambursabilă - 11,7 milioane de lei - contract semnat săptămâna trecută);

- Amenajare grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere (finanțare nerambursabilă - 2,4 milioane de lei);

- Modernizare transport public de călători în municipiul Târgu-Mureș, proiect ce are în vedere modernizarea a 137 stații de autobuz și 3 capete de linie, precum și crearea unui sistem de e-ticketing (finanțare nerambursabilă - 31,6 milioane de lei, din valoarea totală, de peste 49 milioane de lei);

- Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate (proiect aflat în evaluare, valoarea finanțării nerambursabile fiind de peste 5 milioane de lei, din totalul de 6,065 de milioane);

Pe lista de rezervă se află proiectele:

- Transformarea străzilor din zona cu circulație pietonală intensă - Zona Clinicilor - în trasee mai prietenoase față de pietoni și bicicliști, proiect în valoare de aproape 13 milioane de lei (valoarea finanțării nerambursabile - 85%), care prevede: realizarea unui traseu pistă de biciclete de 1.413 metri, cu sistem de iluminat public, și dotat cu 50 de rasteluri de biciclete, 30 de biciclete electrice și 90 de biciclete cu tracțiune normală; modernizarea unui traseu de alei pietonale de 1.898 metri, amplasarea de mobilier urban, asigurarea unui spațiu verde amenajat, de 1.160 metri, și plantarea a 190 arbori maturi (valoarea proiectului - 12,7 milioane de lei, cu 85% finanțare nerambursabilă);

- Reamenajarea infrastructurii pe coridorul deservit de transportul public local pe zona Vest - Centru a municipiului, proiect ce prevede, printre altele, realizarea a 1.992 mp de piste de biciclete, estimându-se creșterea cu 20% a numărului de bicicliști, modernizarea a 13.986 mp de spațiu pietonal, cu sisteme de siguranță care să împiedice accesul auto pe trotuar, estimându-se o creștere a numărului de persoane care utilizează traseele pietonale cu 3,49% până în anul 2033; amenajarea a 2.170 mp de spații verzi și plantarea a 200 de arbori și arbuști (valoare totală - aproape 32 milioane de lei, cu 85% finanțare nerambursabilă);

- Sistem de management al traficului în municipiul Târgu-Mureș - prevede un sistem inteligent al managementului de trafic, cu includerea a 40 de intersecții amplasate pe arterele principale de circulație (valoare totală - 31,2 milioane de lei, cu 85% finanțare nerambursabilă;

- Reabilitare, consolidare și mansardare - Școala Gimnazială “Friedrich Schiller” - proiect în valoare de 10,5 milioane de lei, cu 85% finanțare nerambursabilă).

Un alt document strategic obligatoriu, care asigură accesarea a 7 milioane de euro fonduri nerambursabile, pentru proiecte cu caracter social, îl reprezintă Strategia de Dezvoltare Locală, răspunzând nevoilor de dezvoltare în zonele urbane marginalizate.

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală au fost semnate contracte de finanțare pentru mai multe obiective de investiții.

- Dotarea cu echipamente și mobilier didactic și de laborator pentru Colegiul “Traian Săvulescu”, proiect finalizat, în valoare de 129.728 lei;

- Dotarea cu echipamente și mobilier didactic și de laborator pentru Liceul Tehnologic “Aurel Perșu” - proiect în implementare, în valoare de 202.000 lei;

- Dotarea cu echipamente și mobilier didactic și de laborator pentru Liceul Vocațional de Artă - dotarea atelierelor la cele 4 specializări: Muzică, Arta actorului, Arte vizuale și Arhitectură și a sălilor dedicate învățământului de masă, potrivit standardelor specifice învățământului vocațional artistic (proiect în implementare, în valoare de peste 725.000 de lei);

- Creșterea calității serviciilor publice, îmbunătățirea sistemului de management al calității (proiect finalizat, cu finanțare nerambursabilă din partea UE de 290.000 de lei);

- Fazarea proiectului “Reabilitare sit poluat istoric Iaz Batal 30 ha Târgu-Mureș”, în valoare de 35,2 milioane de lei, cu finanțare nerambursabilă de 25 milioane de lei, aflat în implementare și având ca obiectiv reabilitarea sitului poluat, de pe malul drept al Mureșului, pentru diminuarea riscului existent asupra sănătății oamenilor și mediului ambient, ca urmare a activităților industriale desfășurate aici, în trecut (Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020);

- Reparație capitală pod peste râul Mureș, cu pasaj superior peste linia CF Deda - Târgu-Mureș - strada Călărașilor (reparații pe suprafața de 11.700 mp - pod, pasaj, rampe de acces); valoarea proiectului, aflat în implementare, este de 23 milioane de lei (Programul Național de Dezvoltare Locală);

- Sprijin pentru funcționarea Asociației Grup de Acțiune Locală Târgu-Mureș, în valoare de aproape 1,8 milioane de lei (în implementare, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020).

 

Lasă un comentariu