SEMINAR DE INFORMARE: 21 DE AFACERI SOCIALE VOR PRIMI SUBVENȚII DE PÂNĂ LA 100.000 DE EURO FIECARE DIN FONDURI EUROPENE NERAMBURSABILE

Distribuie pe:

Primăria orașului Tălmaciu, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu FECID - Fundația Europeană pentru Consultanță, Implementare și Dezvoltare și AEVB - Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, anunță organizarea seminarului de informare cu numărul trei din cadrul proiectului “Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru”, la Târgu-Mureș, în data de 10 februarie 2020, de la ora 14.00, în sala de conferințe a hotelului Continental Forum (Piața Teatrului nr. 5-6). La acest seminar sunt invitate toate persoanele interesate de accesarea unei finanțări nerambursabile pentru înființarea unei afaceri sociale.

Obiectivul principal al proiectului este dezvoltarea antreprenoriatului social din Regiunea Centru, prin înființarea și dezvoltarea a 21 de noi întreprinderi sociale, care vor contribui la crearea de noi locuri de muncă și la dezvoltarea economiei locale și regionale.

Cel puțin 105 persoane vor beneficia de un loc de muncă în cadrul celor 21 de noi afaceri sociale care vor fi create, aducându-se un aport important la susținerea ieșirii acestora din starea de vulnerabilitate pe piața muncii, la îmbunătățirea condițiior de trai, dar și la susținerea economiei locale.

Cele 21 de noi întreprinderi de economie socială vor fi alese pe bază de concurs de planuri de afaceri și vor fi finanțate cu o sumă de până la maxim 100.000 de euro, în funcție de numărul de locuri de muncă pe care le vor crea: maxim 55.000 de euro pentru două locuri de muncă, maxim 70.000 de euro pentru trei locuri, maxim 85.000 de euro pentru patru noi locuri și cel mult 100.000 de euro pentru inițiativele antreprenoriale care vor duce la înființarea a minim cinci noi locuri de muncă.

Finanțările vor fi acordate în urma unui concurs de planuri de afaceri, la care pot participa atât persoanele din grupul țintă al proiectului, cât și publicul larg.

Proiectul contribuie și la îmbunătățirea competențelor profesionale ale grupului țintă prin oferirea unui program de formare profesională care include cursuri gratuite de “Antreprenor în economia socială”, “Manager de Întreprindere Socială”, “Competențe Sociale și Civice” și “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”.

Pentru mai multe detalii, contacte și informații, persoanele interesate sunt invitate să participe la seminarul de informare organizat la Târgu-Mureș.

 

Lasă un comentariu