SE RECALCULEAZĂ PENSIILE PERSOANELOR CARE AU MUNCIT ÎN SUBTERAN!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 93, din 7 februarie 2020, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr.10/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în sensul că persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani.

Ordonanța vizează persoanele care au desfășurat activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice și are scopul eliminării inechităților existente între categorii de pensionari care au desfășurat activități în aceleași condiții și mediu, iar la determinarea punctajului mediu anual au fost utilizate stagii complete de cotizare diferite.

Astfel, OUG completează legea privind sistemul unitar de pensii publice cu următoarele prevederi:

“Se asimilează stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 în care salariații au desfășurat activități miniere, în subteran, cel puțin 50% din timpul normal de muncă, în luna respectivă, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării (prelucrării), concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Se reglementează că beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 20 de ani, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 20 de ani în activități miniere, în subteran, în domeniul prospecțiunii, explorării, dezvoltării, exploatării, preparării sau prelucrării, concentrării, conservării și închiderii minelor, din cadrul unităților de prospecțiuni și explorări geologice. Vârsta standard de pensionare redusă nu poate fi mai mică de 45 de ani.

Persoanele înscrise la pensie în perioada 1 aprilie 2001 - 30 septembrie 2018 beneficiază, din oficiu, de recalcularea pensiei”.

Lasă un comentariu