PROGRAM NAȚIONAL PENTRU ADUCEREA ACASĂ A MILIOANELOR DE ROMÂNI ALUNGAȚI DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMII 30 DE ANI

Distribuie pe:

“Țara noastră aur poartă,/Noi cerșim din poartă-n poartă...”

După lovitura de stat din decembrie 1989, stăpânii străini ai României, împreună cu regimurile politice vasale lor, au transformat țara noastră într-o colonie în Uniunea Europeană. Au distrus cea mai mare bogăție a Poporului Român - munca - prin lichidarea unităților economice și a peste cinci milioane de locuri de muncă; au jefuit și jefuiesc uriașele bogății naturale din Grădina Maicii Domnului; au alungat din Țara-Mamă peste șase milioane de români, mai ales pe tineri; au răstignit satul românesc; au acționat pentru ca Poporul Român să ajungă cel mai bolnav, cel mai sărac și cu cea mai scăzută natalitate din Europa; au declanșat și susțin Genocidul împotriva Poporului Român prin administrarea programată de aditivi alimentari cancerigeni; au redus speranța de viață a românilor cu cel puțin 10 ani. România a fost adusă pe locul întâi în lume în ceea ce privește ponderea emigranților din totalul locuitorilor ei.

Niciunul dintre Regimurile post-decembriste, conduse de Președinții-alogeni, susținute de toate partidele politice parlamentare și de actorii lor politici, mai ales de cei alogeni, nu a fost preocupat și nu a întreprins nimic concret pentru aducerea acasă, în Țara-Mamă, a milioanelor de români alungați în ultimii 30 de ani! Dimpotrivă. Toate regimurile capitaliste post-decembriste au acționat diabolic pentru alungarea milioanelor de români din România! În același timp, Regimurile alogenilor au facilitat dobândirea cetățeniei române la peste două milioane de străini din etnia lor. Această migrație a milioane de alogeni din numeroase țări ale lumii spre România nu este întâmplătoare.

Partidul România Noastră lansează spre dezbatere publică un “Program național pentru aducerea acasă a milioanelor de români alungați din România în ultimii 30 de ani”. Totodată, Partidul România Noastră cheamă partidele politice parlamentare și neparlamentare, toate organizațiile neguvernamentale care apără Neamul și Țara, precum și milioanele de români de pretutindeni să acționeze pentru îmbunătățirea acestui Program în Interes Național. Apoi, Președintele României și al tuturor românilor are dreptul și obligația să convoace Poporul Român la un referendum, cu participarea obligatorie, pentru a vota “Programul Național pentru aducerea acasă a milioanelor de români alungați din România în ultimii 30 de ani”.

În opinia Partidului România Noastră este necesar ca dezbaterea și adoptarea acestui Program Național să devină prioritatea numărul unu pentru românii din Țara-Mamă și milioanele de români de pretutindeni!

Pentru înfăptuirea acestui Program Național, Partidul România Noastră consideră că trebuie îndeplinite simultan, cel puțin, următoarele obiective:

- Valorificarea rezervei valutare a Poporului Român, aflată în administrarea Băncii Naționale a României, prin acordarea de credite de către CEC Bank, cu dobândă subvenționată de Guvern, pentru persoanele juridice române și persoanele fizice române, care realizează investiții în România și asigură noi locuri de muncă.

- Valorificarea în Interes Național a uriașelor bogății naturale ale Poporului Român prin introducerea, prin lege, a obligativității încheierii contractelor de împărțire a producției, care să prevadă că cel puțin 70% din valoarea producției obținute intră ca venit al Bugetului de

Stat. Anularea tuturor contractelor de concesionare ori de închiriere a bogățiilor naturale ale Poporului Român și înlocuirea lor cu contracte de împărțire a producției. Anual, prin lege, se va împărți la toți cetățenii români jumătate din valoarea obținută din valorificarea bogățiilor naturale ale Poporului Român.

- Interzicerea vânzării terenurilor agricole și pădurilor la străini, până la aplicarea principiului reciprocității în toate statele membre ale Uniunii Europene.

- Răscumpărarea de către Guvernul României a terenurilor agricole și pădurilor care au fost vândute străinilor. Ulterior, acestea vor fi concesionate sau închiriate pentru exploatare numai cetățenilor români. Cetățenilor cu dublă cetățenie trebuie să le fie interzis, prin lege, dreptul de a deține în proprietate, în concesiune sau în chirie terenuri agricole și păduri în România.

- Anularea pe cale legislativă sau juridică a tuturor retrocedărilor ilegale de clădiri, terenuri agricole și păduri, concomitent cu sistarea plății chiriilor și subvențiilor către hoții de imobile.

- Elaborarea și aplicarea unui Program Național de reindustrializare a țării, de dezvoltare multilaterală a României și de asigurare a locurilor de muncă pentru toți cetățenii țării noastre. Acest Program Național poate fi realizat într-o perioadă de, cel mult, șapte ani, cu sprijinul Republicii Populare Chineze și al Marelui Popor Prieten Chinez.

- Încheierea unor contracte economice și de creditare pe termen lung cu Republica Populară Chineză în baza cărora China să devină cel mai mare exportator în România și principalul importator al produselor românești.

- Realizarea în parteneriat și cu sprijinul Republicii Populare Chineze, în maxim cinci ani, a autostrăzilor și drumurilor rapide din România, precum și introducerea unor trenuri de mare viteză pe principalele magistrale feroviare ale țării.

- Pentru românii de pretutindeni care se întorc în România și pentru românii din Țara-Mamă, Parlamentul și Guvernul le asigură, prin lege, următoarele avantaje:

a) Salarii la nivelul celor obținute în străinătate.

b) Alocații de stat pentru copii, egale cu salariul minim pe economie.

c) Facilități pentru cei care își stabilesc domiciliu și trăiesc în mediul rural și, mai ales, în zona de munte.

- Asigurarea creșterii salariilor la toți angajații din România până la media câștigurilor lunare din Uniunea Europeană.

- Majorarea pensiilor românilor pentru a ajunge la nivelul mediu al pensiilor din Uniunea Europeană.

- Acordarea gratuită a cardului de sănătate pentru toți cetățenii români și asigurarea gratuității în domeniul ocrotirii sănătății pentru cetățenii României.

- Stimularea creșterii natalității în România prin acordarea de facilități pentru părinți, în funcție de numărul copiilor aflați în îngrijire.

- Crearea și susținerea de către Statul Român a unui sistem bancar românesc.

- Refacerea rețelei naționale de Institute de cercetare, stimularea cercetării științifice și tehnologice naționale.

- Interzicerea ocupării funcțiilor și demnităților publice, civile sau militare, de către cetățenii români care au dublă cetățenie.

- Stoparea genocidului împotriva Poporului Român provocat de administrarea aditivilor alimentari cancerigeni, care au determinat îmbolnăvirea cetățenilor cu boli incurabile. Ca urmare a otrăvirii populației cu aditivi alimentari cancerigeni, în ultimii 30 de ani, peste trei milioane de români au fost diagnosticați cu cancer, din care circa două milioane au decedat, iar ceilalți se luptă să supraviețuiască. Guvernele post-decembriste au neglijat cauza răspândirii cancerului și au acționat, aproape în zadar, pentru a combate consecințele administrării aditivilor alimentari cancerigeni.

 

Lasă un comentariu