CREDINȚA, RUGĂCIUNEA ȘI... CERTITUDINEA

Distribuie pe:

• „Speculații la adresa lui Dumnezeu? Nici una. Am certitudini. Știu în cine am crezut și mai cred încă. Și sunt încredințat că el are putere să păzească ce i-am încredințat până în ziua aceea".

Michael Faraday (1791-1867), a fost pionier în domeniul, pe atunci necunoscut, al electricității. Este inventatorul generatorului electric și al transformatorului electric. De asemenea, a construit unul din primele motoare electrice. Contribuția sa în acest domeniu a fost recunoscută odată cu denumirea unității de capacitate electrică după numele său: „Faradul". A fost un bun creștin care a trăit o viață impregnată în puterea lui Dumnezeu. A rămas un om smerit, în ciuda faptului că lua masa de prânz cu regina Victoria și că la prelegerile sale asistau membrii familiei regale. A fost prezbiter (predicator) în biserica sa locală și adesea a predicat Evanghelia lui Hristos.

***

• „Doamne și Stăpânul vieții mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăirii în deșert nu mi-l da mie. Iar duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei dăruiește-l mie, robului tău. Așa Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșalele mele, și să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin".

Efrem Sirul (306-373), a fost un teolog, scriitor de imnuri în limba siriană, venerat ca sfânt în întreaga creștinătate, în special în Biserica Catolică, unde este recunoscut ca Doctor al Bisericii.

***

• „Credința este un bun lăuntric. Ea naște în noi frica lui Dumnezeu. Iar frica lui Dumnezeu ne învață păzirea poruncilor, care se numește făptuire. Iar din făptuire odrăslește cinstita nepătimire. Iar rodul nepătimirii este iubirea, care e plinirea tuturor poruncilor, strângându-le și ținându-le pe toate". (Fil. vol. IV, pag. 226).

Teodor al Edesei ( sec. IX), născut în Edesa, fiind toată viața un vas luminat al minunilor lui Dumnezeu. La vârsta de 12 ani, după ce și-a pierdut părinții, își donează bunurile săracilor și pleacă la Ierusalim și tuns în monahism la Lavra Sf. Sava cel Sfințit. După 24 de ani de monahism este chemat spre înalta treaptă de Episcop al Edesei în timpul împăratului bizantin, Mihai și al mamei sale, Teodora (842-855).

P.S. „Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău" (Matei 22, 37).

Lasă un comentariu