ȘTIRI DIN SIGHIȘOARA

SE MAJOREAZĂ BURSELE PENTRU ELEVI

Municipiul Sighișoara spri-jină performanța și accesul la educație al fiecărui copil. În ședința extraordinară din luna februarie a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărul burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat pentru anul 2020.

Un număr de 1.172 de burse, în valoare totală de 321.000 de lei, vor fi achitate de Municipiul Sighișoara, către elevii sighișoreni. Acordarea burselor din bugetul local reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină. Anul acesta, fondurile aprobate sunt cu 25% mai mari față de anul anterior.

Astfel, vor fi alocate un număr de 11 burse pentru performanță în cuantum de 125 lei/lună, 832 pentru merit în cuantum de 65 lei/lună, 59 pentru studiu în cuantum de 50 lei/lună și 270 burse sociale în cuantum de 50 lei/lună, pentru elevii din învățământul primar/gimnazial și liceal din municipiul Sighișoara.

 

REABILITARE BLOC DE LOCUINȚE

În ședința extraordinară din luna februarie a.c. a fost aprobat Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Modernizarea/Repararea blocului de locuințe situat în strada Dumbravei nr. 2".

Prin implementarea de către Municipiul Sighișoara, a proiectului „MAINSTREAM SIGHIȘOARA - investiție europeană pentru incluziune socială", în cadrul Fondului Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, a fost posibilă finanțarea reabilitării și modernizării blocului situat în strada Dumbravei nr. 2.

Imobilul contruit în anii 1976-1977, cu scopul de a adăposti persoane rămase fără locuință, are 75 de camere cu grupuri sanitare comune pe fiecare nivel. Condițiile precare de locuit și igiena imobilului se răsfrânge și asupra zonelor învecinate, astfel încât se impune reabilitarea acestei clădiri. Vor fi executate lucrări de: hidroizotație și termoizolație la terasa blocului, refacere a zonelor deteriorate din zidăria clădirii, înlocuire a scocurilor și a burlanelor, reparații a scării interioare și a balustradelor, montare a unei centrale termice de scară și dotarea camerelor cu calorifere, refacere a grupurilor sanitare și a dușurilor, montare ferestre din tâmplărie PVC cu geam termopan, anvelopare clădire, reparare a branșamentelor de utilități și igienizare a terenului aferent blocului.

 

LUCRĂRI DE MODERNIZARE LA ILUMINATUL PUBLIC

Au început lucrările de modernizare a sistemului de iluminat public pe strada Consiliul Europei. În luna decembrie 2019 s-a semnat contractul de execuție a lucrărilor ce vizează modernizarea sistemului de iluminat public pe strada Consiliul Europei.

Valoarea investiției este de 221.522 lei, banii fiind alocați din bugetul local, iar executantul este firma S.C. A.T.T. S.A., întreprindere publică aflată sub autoritatea tutelară a Municipiului Sighișoara.

Se vor schimba un număr de 56 corpuri de iluminat, cu corpuri noi de tip LED, cu modul de telegestiune inclus, rezultând astfel o economie semnificativă de energie coroborată cu o luminozitate optimă. Drumul va fi mult mai bine iluminat, iar consumul de energie electrică se va reduce semnificativ, becurile vechi de 400 W urmând să fie înlocuite cu corpuri LED de 94 W.

Lasă un comentariu