LUCRĂRILE DE REABILITARE A PALATULUI CULTURII PROGRESEAZĂ

Distribuie pe:

Proiectul „Reabilitarea Palatului Culturii”, cod MySMIS 116264, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat de către Județul Mureș și are o valoare totală de 6.759.092,93 lei, din care 6.076.895,95 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 08.02.2016 – 07.09.2021.

Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea monumentului istoric Palatul Culturii, valorificarea durabilă a acestuia prin promovarea potenţialului turistic şi cultural, şi implicit creşterea numărului de vizitatori cu 6%.

La această dată aproximativ o treime din lucrările de reabilitare a Palatului Culturii din Târgu Mureş au fost executate.

Principalele lucrăriîn curs de execuție sunt:

 • Reparaţii exterioare:
  • finisaje exterioare, tâmplarii exterioare, şarpantă şi învelitoare;
  • restaurare piese decorative metalice;
  • reparaţii elemente exterioare din piatră.
  • Reparaţii interioare:
   • reparaţii la casa scării de la Biblioteca Judeţeană;
   • reparaţii la Sala oglinzilor, finisaje interioare;
   • reparaţii la orga din Sala de concerte.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.

 

p. PREŞEDINTE

ADMINISTRATOR PUBLIC

Szász Zoltán-Tibor

 

 

Date de contact beneficiar: Piaţa Victoriei nr.1, Târgu Mureș, județul Mureș

Tel.: 0265 263211, Fax: 0265 268718, E-mail: cjmures@cjmures.ro

 

www.regio-adrcentru.ro

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/cp4.pdf

 

 

Lasă un comentariu