NE-AM INTERESAT PENTRU DUMNEAVOASTRĂ! EVALUAREA PSIHOSOMATICĂ A PREȘCOLARILOR

Distribuie pe:

Potrivit Calendarului și Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2020-2021, aprobat prin ordinul Ministerului Educației și Cercetării, nr. 3277/17.02.2020, de marți, 25 februarie, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș organizează și coordonează activitatea de evaluare psihosomatică a preșcolarilor din județul Mureș, în vederea înscrierii preșcolarilor în învățământul primar.

Pe raza județului Mureș, funcționează 18 centre de evaluare psihosomatică. Cinci dintre aceste centre acoperă zona Târgu-Mureș, iar restul de 13 centre funcționează în localitățile Sighișoara, Târnăveni, Reghin, Luduș, Sovata, Miercurea Nirajului, Sărmaș, Sângeorgiu de Pădure, Band, Deda, Iernut, Bălăușeri, Gurghiu.

Părinții, toți cei interesați, găsesc adresele, numerele de telefon ale centrelor de evaluare psihosomatică și categoriile de preșcolari pentru care se face evaluarea, pe site-ul oficial al instituției Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, respectiv www.cjraems.ro și site-ul Inspectoratului Școlar Județean Mureș www.edums.ro.

De asemenea, e bine ca părinții să cunoască următoarele aspecte: Părinții/tutorii legali/împuterniciții legal ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv, pot să-și înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă dezvoltarea lor psihosomatică este corespunzătoare. Evaluarea se realizează în baza unei programări telefonice la unul din centrele de evaluare și, la solicitarea părintelui/tutorelui legal/împuternicitului legal al acestuia, prin completarea unei cereri tipizate, obținută de la unul din centrele de evaluare, sau de pe site-ul www.edums.ro.; www.cjraems.ro; Părinții/tutorii legali/împuterniciții legal vor solicita în prealabil o adeverință de la medicul de familie/pediatru prin care se atestă că preșcolarul este „clinic sănătos"/ „apt pentru școală"; Părinții/tutorii legali/împuterniciții legali vor avea asupra lor, în original și copie xerox: buletinul de identitate, certificatul de naștere al copilului, adeverința medicală, documentul ce atestă că este tutorele sau împuternicitul legal al copilului; Rezultatul evaluării dezvoltării psihosomatice se va elibera sub forma unei recomandări scrise și va fi înmânată pe loc părintelui care a solicitat evaluarea copilului. Acest rezultat este consemnat într-un proces verbal, semnat de specialiștii care au efectuat evaluarea și nu poate fi contestat.

 

Lasă un comentariu