CONCEDIUL MEDICAL ÎN CAZ DE IZOLARE SAU CARANTINĂ

Distribuie pe:

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) informează că, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor și recuperării capacității de muncă, asigurații obligați să stea în carantină sau în izolare la domiciliu pot beneficia de concediu și indemnizație, conform reglementărilor cuprinse în OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Normele de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Durata, stabilită de Direcțiile de Sănătate Publică

Astfel, concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de Direcția de sănătate Publică.

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant pe baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale Direcțiilor de Sănătate Publică. În caz de carantină, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar numai pentru luna în curs sau luna anterioară.

Durata concediilor medicale pentru carantină nu se cumulează cu durata concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni.

De asemenea, dacă durata perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale Direcțiilor de Sănătate Publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Indemnizația - 75%

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită potrivit legii și se suportă integral din bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate.

Menționăm că în cazul certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină nu se aplică restricția prevăzută la art. 20 alin (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 15/1.311/2018, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căreia “medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape”, întrucât carantina semnifică o suspiciune a unei persoane de a fi contaminată cu o boală transmisibilă și nu un diagnostic confirmat medical al acesteia (episod de boală).

Excepții

În ceea ce privește concediul medical, anumite excepții ar putea fi aplicate în cazul firmelor care au angajați ce lucrează de acasă, precum programatorii sau alți IT-iști, cei care prin contract prestează activități prin telemuncă.

Angajații care muncesc de acasă pot să lucreze în continuare la timp întreg (sau cum este prevăzut în contractul de muncă), chiar dacă autoritățile au decis că trebuie să stea în izolare la domiciliu, dacă starea lor nu necesită concediu medical.

Telemunca este definită ca “formă de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat și voluntar, își îndeplinește atribuțiile specifice funcției, ocupației sau meseriei pe care o deține, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, cel puțin o zi pe lună, folosind tehnologia informației și comunicațiilor”.

*

Pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale privind acordarea concediului medical și a indemnizației pentru carantină, CNAS a transmis o circulară către toate casele teritoriale de asigurări de sănătate.

Lasă un comentariu