SĂRACII, DUȘMANII ȘI... STOMACUL

Distribuie pe:

* “Postul și rugăciunea sunt cele două picioare cu care creștinul integru se duce spre Dumnezeu. Ele sunt cele mai eficiente unelte pentru curăția grădinii sufletului și trupului nostru, de buruienile patimilor și păcatelor, precum și arme împotriva diavolilor. Însuși Mântuitorul Iisus Hristos ne învață că: “Acest neam de demoni nu iese decât numai cu post și rugăciune” (Matei 17, 21). Prin post, Dumnezeu oferă omului spațiul în care omul să-și exerseze libertatea, căci orice libertate nu este evidentă decât dacă e o alternativă. Postul este reîntoarcerea noastră sub ascultarea poruncii lui Dumnezeu, dată protopărinților noștri, Adam și Eva, în Raiul din Eden: “Să nu mănânci!” (Facere 2,16). Prin post facem drumul invers

spre Rai. Perioada de abstinență este drumul sau parcursul pe calea reîntoarcerii în Paradisul pierdut prin mâncare, nesupunere și neascultare.

***

* “Postul este încercare a vieții și curățire a simțirilor pentru ca să-L putem vedea pe “Hristos Soarele Dreptății răsărind din Mormânt” în noaptea sfântă a Învierii, tuturor lumină și viață dăruind. Postul este împăcarea noastră cu Dumnezeu și cu noi înșine, fiind supunere liber consimțită a “firii cărnii” sub autoritatea “firii duhovnicești”. Un medic zicea: “Cu gura îți sapi mormântul!” Postul este lucrarea lui Dumnezeu, act de trăire îngerească, curățitor al sufletelor și al trupului, “sporește și îmbunătățește viața” (Iisus Sirah 37, 34), aduce sănătate și putere și te înalță, curățind simțurile duhovnicești, înfrânează poftele, ușurează și înaripează sufletul. Cine abandonează postul se leapădă de faptele lui Hristos, care a postit: “patruzeci de zile și patruzeci de nopți” (Matei 4, 2).

Nicolae Feher, preot, profesor, scriitor, a publicat sute de studii și articole, fost inspector școlar la disciplina “Religie” la Inspectoratul Județean Bistrița, redactor la emisiunea de televiziune “Lumină lină” cu peste 1.000 de ore de emisie.

***

* “Sfântul Ioan Gură de Aur, în secolul al IV-lea d.Hr., privitor la post ne spune: “Postiți? Arătați-mi-o prin fapte. Cum? De vedeți un sărac, aveți milă de el; un dușman, împăcați-vă cu el... Nu invidiați. Nu numai gura și stomacul să postească, ci și ochiul, urechile, picioarele și mâinile voastre și tot trupul vostru. Nu alergați la priveliști urâte și în calea păcătoșilor...Să postiți de sudalme și de alte vorbe rușinoase...”

 

Lasă un comentariu