MĂSURI PENTRU STOPAREA RĂSPÂNDIRII PESTEI PORCINE AFRICANE

Distribuie pe:

În urma confirmării unui caz de pestă porcină africană la mistreți (PPA), în fondul de vânătoare 63 Târnăveni, prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a convocat luni ședința Centrului Local de Combatere a Bolilor (CLCB) al județului Mureș. Deoarece zona afectată include localități din județele Mureș, Sibiu și Alba, în urma propunerii prefectului județului Mureș, ședința s-a derulat în sistem videoconferință cu reprezentanții CLCB din cele două județe care se confruntă cu această situație, Alba și Sibiu.

„Sâmbătă a fost confirmat de către Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală cazul de pestă porcină. Proba a fost recoltată de către DSVSA Mureș din rămășițele unui cadavru de mistreț, fiind urmate toate procedurile în vigoare. În această dimineață, am luat măsurile care se impun în astfel de cazuri împreună cu omologii noștri din județele Alba și Sibiu. Cred că s-a acționat unitar între cele trei județe, a fost prezentat și aprobat Planul de măsuri pentru prevenirea apariției pestei porcine la porcii domestici și de combatere a acesteia la mistreți în județul Mures", a declarat prefectul județului Mureș, Mara Togănel.

Zona afectată reprezintă aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul confirmat de pestă porcină africană la mistreț și cuprinde zona infectată (rază de 8 km) și zona tampon (rază de 5 km).

Zona infectată cuprinde localitățile Deleni, Băgaciu, Botorca, Târnăveni, Adămuș, Cornești, Dâmbău, Seuca (din județul Mureș).

Zona tampon cuprinde localitățile Cuștelnic, Bobohalma, Gănești, Păucișoara, Subpădure, Hărănglab, Deaj, Abuș, Crăiești, Herepea (din judetul Mureș).

În zona definită ca afectată se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele măsuri:

• În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire. Vânătoarea se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat. Pentru a reduce riscul de difuzare a bolii, respectarea cerinței de a vâna prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin pândă și dibuire, este obligatorie pe întreg fondul de vânătoare, nu doar în zona definită ca afectată.

• Organizarea oricărei partide de vânătoare se notifică la DSVSA Mureș, cu cel puțin 24 ore înainte, la adresa de e-mail office-mures@ansvsa.ro;

• Se respectă în mod obligatoriu cerințele minime de biosecuritate prevăzute de documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, și Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul vânătorii, în contextul evoluției pestei porcine africane.

• Mistreții vânați se testează atât virusologic, cât și serologic, în proporție de 100%.

• Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcaselor, conform prevederilor art. 15, alineatul (2), litera (c) din ordinul Președintelui ANSVSA nr. 99/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane, cu modificările și completările ulterioare:

- în cazul în care acest examen se dovedește a fi negativ, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului.

Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial;

- în cazul unei carcase pozitive, acea carcasă împreună cu toate carcasele contaminate, aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se neutralizează prin îngropare sau prin ardere in-situ, sub supraveghere oficială sanitară veterinară în groapa/gropile de incinerare executate de către gestionarul fondului cinegetic în zona afectată.

• Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților, doar pentru momire în vederea împușcării;

• Se vor efectua inspecții/patrulări zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi. Se impune respectarea măsurilor de biosecuritate ca cerințe obligatorii pentru căutarea cadavrelor și prelevarea de probe. Se vor întocmi zilnic Rapoarte de inspecție al fondului de vânătoare de către gestionari.

• Se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcasele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic. Probele care trebuie recoltate constau în organe (amigdale, splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcaselor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung - pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser.

• Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți, ambalarea și individualizarea probelor și transportul lor spre DSVSA județeană se va face, în condiții de biosecuritate, de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari.

• Mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele/carcasele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerați/îngropați odată cu cadavrele/carcasele, transportul către groapa/gropile de incinerare asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

Pentru exploatațiile de porci domestici din zona infectată s-a luat măsura de punere sub supraveghere oficială și se aplică măsuri de restricționare a mișcării animalelor.

Lasă un comentariu