ANASTASIE BAȘOTĂ (1798-1869)

Anul 2020 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române „Anul comemorativ al filantropilor ortodocși români" în întreaga Patriarhie.

Printre figurile marcante ale filantropilor români, de-a lungul vremii, se numără și numele boierului moldovean, de la mijlocul secolului XIX, Anastasie Bașotă.

Acesta s-a născut la data de 22 ianuarie 1798, dintr-o veche familie boierească din timpul lui Alexandru Lăpușneanu, la Iași. De tânăr ocupă diferite funcții: spătar în 1819, hatman în 1821, logofăt în timpul domniei lui Grigore Alexandru Ghica, primind și titlul de cavaler, perioadă în care ocupă și funcția de ministru de Război.

Interesat de dezvoltarea Moldovei, împreună cu mai mulți aliați dezvoltă o „societate cambiabilă", un fel de bancă, pentru modernizarea agriculturii, dezvoltarea transportului feroviar etc.

Cu câteva luni înainte de moarte, el donează jumătate din averea sa pentru crearea unui liceu care să permită educația copiilor din mediul rural, copii care odată ce absolvă liceul să fie primiți în orice universitate din Europa. Institutul liceal „Anastasie Bașotă" a fost inaugurat la data de 18 februarie 1879, fiind administrat până în 1906 de Epitropia Institutului, iar din 1906 de Casa Școalelor. Institutul a fost creat pe profil real. Începând cu anul 1936 se crează și un profil agricol, iar între anii 1948-1966 liceul este transformat în „Școala medie tehnică agricolă Pomârla".

Așa cum mărturisesc istoricii, Anastasie Bașotă a fost unul dintre cei dintâi filantropi români care au înființat școli la sate, pentru luminarea poporului sătesc. Pe lângă aceasta, nenumăratele acte de cultură, zidirea de biserici, dar și fondarea Institutului academic de la Pomârla îl pun pe marele filantrop Anastasie la loc de cinste în galeria oamenilor care s-au jertfit pentru binele celorlalți, și, mai mult decât atât, el trebuie să fie pentru noi, cei de azi, un exemplu de urmat în ceea ce privește filantropia de orice fel.

Veșnica lui pomenire! Amin!

Lasă un comentariu