ȘI LA TRIBUNALUL MUREȘ, MĂSURI PENTRU PREVENIREA INFECȚIEI CU CORONAVIRUS SARS COV-2

Distribuie pe:

Prin Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Mureș nr. 6 din 13 martie 2020 s-au adoptat și implementat la nivelul acestei instanțe, printre altele, o serie de măsuri: suspendarea programului de lucru cu publicul la Registratura Tribunalului Mureș până în 4 mai inclusiv, urmând ca transmiterea tuturor actelor de procedură să se realizeze exclusiv în formă electronică prin mail, fax ori prin utilizarea serviciilor poștale; limitarea programului de lucru cu publicul la Arhiva Secției civile, Arhiva Secției de contencios administrativ și fiscal și Arhiva Secției penale la o oră, în zilele de luni și miercuri, în intervalul orar 11-12, exclusiv pentru ridicarea actelor procedurale ori a înscrisurilor solicitate; studierea dosarelor exclusiv prin accesarea aplicației InfoDosar; suspendarea activității cu publicul la Biroul de Informare și Relații Publice, în perioada 13 martie - 4 mai, inclusiv, toate solicitările, cererile, petițiile adresate acestui birou urmând să fie transmise exclusiv prin poștă, curier, fax, e-mail și telefonic la datele de contact indicate pe portalul instanței; răspunsurile la solicitări vor fi transmise de Biroul de Informare și Relații Publice prin aceleași mijloace de comunicare. De asemenea, s-a decis suspendarea activității la Biroul de aplicare a Apostilei de la Haga în perioada 13 martie - 4 mai, inclusiv; efectuarea corespondenței cu Biroul local de expertize judiciare, tehnice și contabile Mureș în format electronic, la adresa de e-mail tr-mures-blej@just.ro, telefon/fax 0265 25.08.58 sau la numărul de mobil 0787 52.45.57; limitarea activității de judecată, în perioada 13 martie - 4 mai, strict la soluționarea cauzelor care prezintă caracter excepțional urgent, astfel cum sunt menționate în Hotărârea Colegiului de conducere al Tribunalului Mureș nr. 6 din 13 martie 2020, afișată pe portalul Tribunalului Mureș - just .ro; preschimbarea termenelor de judecată stabilite în cauzele care nu fac parte din categoria celor excepțional urgente; lista centralizată a cauzelor ce se vor judeca va putea fi consultată pe pagina de internet a Tribunalului Mureș, la secțiunea “DOSARE”. Totodată, în materie civilă și în materia contenciosului administrativ și fiscal se vor suspenda toate procedurile specifice activității de verificare a cererilor și de regularizare a acestora (cu excepția celor aferente cauzelor), precum și activitatea de comunicare a hotărârilor, cu excepția celei aferente cauzelor excepțional urgente. În materie civilă și în materia contenciosului administrativ și fiscal se va suspenda în materie penală, atât activitățile specifice etapei camerei preliminare, cât și comunicarea hotărârilor se va realiza fără restricționare, conform normelor procedurale.

Accesul în incinta instanței va fi permis doar persoanelor care au calitatea de părți ori participanți în procesele aflate pe rol în ziua respectivă și doar în intervalele orare menționate pe listele de ședință, care vor fi afișate la loc vizibil la ușile principale de acces în cele două sedii provizorii ale Tribunalului Mureș, precizează judecător Veronica SZASZ, președintele Tribunalului Mureș.

 

Lasă un comentariu