ÎN ZI DE BUNA VESTIRE… LAZĂR LĂDARIU (25 MARTIE 1939 - 1 IANUARIE 2019)

Născut într-o sfântă zi de Buna Vestire, a trăit demn și frumos în robia cinstei și a adevărului, până când timpul lui n-a mai avut răbdare să ni-l mai lase încă aici alături de noi o vreme, spre a ne călăuzi pe încurcata cărare a vieții pe care o trăim acum.

LAZĂR LĂDARIU, o puternică și ardentă conștiință națională, izvorâtă din crezul său interior, din toate trăirile și simțirile sale puse în fapte, în cuvânt, în vers, în rândul unei cărți, într-un articol de ziar….

LAZĂR LĂDARIU, om între oameni, trist când simțea cu toată ființa lui tristețea și durerea neamului său, bucuros când se-mplinea vreo voie trebuincioasă undeva, omul cu vorba bună, cu un sfat înțelept, cu o încurajare, cu un îndemn, veghetorul ce s-a aflat în lumea noastră pentru a ne ține mereu trează conștiința de neam și țară, întărindu-ne credința că tot aici vom fi de-a pururi până la sfârșitul lumii…

Îl vom ține mereu minte, în gândul nostru, rugându-l pe Domnul nostru să îi facă cinstită parte în raiurile Sale.

 

Lasă un comentariu