MODIFICĂRI ÎN ACORDAREA SERVICIILOR MEDICALE, CA URMARE A INSTITUIRII STĂRII DE URGENȚĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

Distribuie pe:

Pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) se află în transparență decizională un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede măsuri menite să asigure continuitatea acordării asistenței medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate și punerea în aplicare a dispozițiilor legale privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

Măsurile au ca scop asigurarea accesului la serviciile medicale, în condiții de siguranță, atât pentru medici, cât și pentru pacienți, prin limitarea deplasărilor și interacțiunii cu alte persoane.

Prezentăm, în sinteză, măsurile care se referă la pacienți, conform proiectului.

* Serviciile medicale și medicamentele necesare pentru identificarea, diagnosticul și tratarea cazurilor cu COVID 19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență și se suportă din bugetul Ministerului Sănătății și bugetul Fondului național unic al asigurărilor sociale de sănătate, după caz.

* Se va prelungi cu 90 de zile termenul de valabilitate al biletelor de trimitere pentru specialități clinice și paraclinice, a prescripției medicale pentru dispozitive medicale, a deciziei de aprobare pentru efectuarea investigației PET-CT.

* Pentru pacienții cu boli cronice, cu schemă stabilă de tratament, medicii de familie pot elibera prescripție medicală în continuare, fără a mai fi necesară o nouă reevaluare a medicului specialist sau reînnoirea scrisorii medicale inițiale;

* Pe perioada stării de urgență, în asistența medicală primară se instituie consultația la distanță pentru afecțiuni respiratorii acute, subacute sau alte manifestări clinice sugestive pentru infecția cu coronavirus, care poate fi realizată prin orice mijloace de comunicare. Medicul de familie va consemna consultațiile medicale la distanță în fișa pacientului și în registrul de consultații, cu indicarea mijlocului de comunicare utilizat și a intervalului orar în care acestea au fost efectuate. Dacă în urma consultației la distanță, medicul ia decizia unui consult la cabinet/domiciliu, acesta este obligat să organizeze acordarea consultației în condiții de siguranță epidemiologică.

* Medicii de familie și medicii de specialitate din specialitățile clinice, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pot prescrie medicamente cu și fără contribuție personală și în situația în care pacientul cu o boală cronică stabilizată nu poate fi prezent la cabinet. Prescripția electronică online emisă în aceste condiții este transmisă pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

* Pe perioada stării de urgență se suspendă obligativitatea utilizării cardului național de sănătate.

* Medicamentele cu administrare orală, precum și cele cu administrare subcutanată/intramusculară prescrise de medicul de specialitate, utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate publică și curative - cu excepția Programului național de sănătate mintală - care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi, pot fi eliberate și unei persoane care ridică medicamentele în numele bolnavului.

* Materialele sanitare consumabile utilizate în cadrul Programului național de diabet zaharat și Programului național de tratament pentru boli rare - epidermoliză buloasă, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare, pot fi eliberate și unei persoane care ridică aceste materialele în numele bolnavului, sau pot fi transmise la domiciliul bolnavului în situația în care unitatea sanitară are această posibilitate. (sursa - cnas.ro; sursa foto - teleconsult.ro)

 

Lasă un comentariu