25 MARTIE, BUNA VESTIRE

Distribuie pe:

Lumea își are începutul mântuirii la Buna Vestire, iar noi, fiecare în parte, putem fi fericiți, putem primi în ființa noastră pe Hristos, cum l-a primit Maica Domnului.

La Buna Vestire vine Arhanghelul Gavriil la cea mai aleasă creatură și-I vestește că-L va naște pe Hristos. Nimeni dintre pământeni nu s-a ridicat la înălțimea de sfințenie și de puritate a Preasfintei Născătoare

de Dumnezeu. Fiind mai mult nedumerită decât înspăimântată, Fecioara Maria se întreba în taină ce poate să însemne cereasca salutare. Dumnezeu îi cerea Preacuratei să primească a fi mama Celui mai mare binefăcător al lumii. Astfel s-a zămislit, ca prunc omenesc, prin venirea Duhului Sfânt, în pântecele Preacuratei, iar îngerul s-a făcut nevăzut.

Așa a început taina Cuvântului: Fiul lui Dumnezeu, Fiul omului Se face, Dumnezeu S-a făcut om, ca pe om să-l mântuiască și cu vrerea, și cu rânduiala Lui, și pentru a noastră mântuire.

Lasă un comentariu