CUM PUTEM SCĂPA DE AMENZILE CU PRIVIRE LA STAREA DE URGENȚĂ

Distribuie pe:

Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) ne îndeamnă ca, în perioada stării de urgență, să fim prudenți și responsabili și să respectăm, mai mult ca oricând, indicațiile autorităților.

Însă, FACIAS ne și sfătuiește cum să contestăm amenda, în cazul în care ne considerăm victime ale unor abuzuri din partea autorităților, mai ales că, în conformitate cu OUG nr. 34/2020, cuantumul amenzilor poate ajunge la 20.000 de lei.

Putem plăti doar jumătate - Desigur, dacă amenda a fost aplicată în mod corect, aceasta trebuie plătită, pe baza principiului “Ai greșit, plătești!”. Însă, avem posibilitatea să plătim doar jumătate (50%) din cuantumul amenzii primite, cu condiția ca plata să se facă în termen de maximum 15 zile, termen care curge de la data comunicării procesului-verbal.

Contestarea amenzii - În cazul în care există motive întemeiate să credem că amenda primită este injustă, principalul mod de contestare este acela de a ataca procesul-verbal de constatare a contravenției, la judecătoria în raza căreia s-a săvârșit contravenția.

Contestația trebuie depusă în termen de 15 zile de la comunicarea procesului-verbal, însoțită de copii ale procesului-verbal, copii ale actului de identitate, alte documente pe care le considerăm relevante pentru convingerea judecătorului și dovada plății taxei judiciare de timbru, în valoare de 20 de lei.

Totuși, FACIAS ne atrage atenția că, în cazul alegerii acestei căi de contestare, este de preferat să avem un martor care este dispus să se prezinte în instanță, să ne confirme varianta, în caz contrar având mai puține șanse de câștig.

În plus, chiar dacă dorim să contestăm amenda, este de preferat să plătim acea jumătate prevăzută de lege și să o recuperăm după ce vom câștiga procesul.

Nesemnarea procesului-verbal - Putem, de asemenea, să refuzăm semnarea procesului-verbal de constatare a contravenției, cu totul, însă acest refuz nu ne scutește de orice vină, ci doar ne oferă un răgaz până când procesul-verbal ne este trimis prin poștă.

Important! Dacă trece o perioadă de două luni și procesul-verbal încă nu ne-a fost comunicat, atunci executarea acestuia se prescrie!

Lasă un comentariu