PATIMILE LUI HRISTOS (V)

Distribuie pe:

După ce Hristos a fost răstignit, ostașii, împletind cunună de spini, I-au pus-o pe cap și L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Și veneau către El și ziceau: Bucură-te, regele iudeilor! Și-i dădeau palme. Și Pilat a ieșit afară și le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară, ca să știți că nu găsesc în El nicio vină. Deci, a ieșit Iisus afară, purtând cununa de spini și mantia purpurie. Și le-a zis Pilat: Iată Omul! Când L-au văzut, deci, arhiereii și slujitorii au strigat, zicând: Răstignește-L! Răstignește-L! Zis-a lor Pilat: Luați-L voi și-L răstigniți, căci eu nu găsesc în El nicio vină.

Iudeii i-au răspuns. Noi avem lege și după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut. Și a intrat iarăși în pretoriu și i-a zis lui Iisus: De unde ești Tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Deci, Pilat i-a zis: Mie nu-Mi vorbești? Nu știi că am putere să Te eliberez și putere să Te răstignesc? Iisus a răspuns: N-ai avea nicio putere asupra Mea, dacă nu ți-ar fi fost dată ție de sus. De aceea cel ce M-a predat ție mai mare păcat are.

Pentru aceasta, căuta să-L elibereze; iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu ești prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. Deci, Pilat, auzind cuvintele acestea, L-a dus afară pe Iisus și a șezut pe scaunul de judecată, în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gabbata. Și era Vinerea Paștilor, cam la al șaselea ceas, și a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru.

Deci, au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răsignește-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat, decât pe Cezarul. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Și ei au luat pe Iisus și L-au dus la locul ce se cheamă al Căpățânii, care evreiește se zice Golgota, unde L-au răstignit și împreună cu El pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus.

Iar Pilat a scris și titlu și l-a pus deasupra Crucii. Și era scris: Iisus Nazarineanul, Împăratul Iudeilor!

Deci, mulți dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Iisus era aproape de cetate. Și era scris: evreiește, latinește, și grecește. Deci arhiereii iudeilor au zis lui Pilat: Nu scrie împăratul iudeilor, ci că Acela a zis. Eu sunt Împăratul Iudeilor. Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris. După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele Lui și le-au făcut patru părți, fiecare ostaș câte o parte, și cămașa. Dar cămașa era fără cusătură, de sus țesută în întregime.

Deci, au zis unii către alții: Să n-o sfâșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea, a cui să fie; ca să se împlinească Scriptura care zice: Împărțit-au hainele Mele loruși și pentru cămașa Mea au aruncat sorții. Așadar, ostașii acestea au făcut. Și stăteau, lângă crucea lui Iisus, mama Lui, și sora mamei Lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Deci, Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o cu sine.

După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a zis: Mi-e sete. Și era acolo un vas plin cu oțet; iar cei care Îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oțet, L-au dus la gura Lui. Deci, după ce a luat oțetul, Iisus a zis: Săvârșitu-s-a. Și plecându-și capul ȘI-A DAT DUHUL. Deci, iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice.

Deci, au venit ostașii și au zdrobit fluierele celui dintâi și ale celuilalt, care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Iisus, dacă au văzut că deja murise, nu I-au zdrobit fluierele. Ci unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta Lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit și mărturia lui este adevărată; și acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți.

Căci s-au făcut acestea, ca să se împlinească Scriptura: “Nu i se va zdrobi nici un os”. Și iarăși altă Scriptură zice: “Vor privi la Acela pe care L-au împuns”. După acestea Iosif din Arimateea, fiind ucenic al lui Iisus, dar într-ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Și Pilat i-a dat voie. Deci, au venit și a ridicat trupul Lui. Și a venit și Nicodim, cel care venise la El mai înainte, noaptea, aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă și aloe. Au luat trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină și în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese nimeni îngropat. Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo L-au pus pe Iisus, pentru că mormântul era aproape.

Sfânta Evanghelie după Ioan, cap. 19, vers. 1-42,

“Vinerea Mare”

P.S. “Eu simt că există un Dumnezeu și nu pot înțelege deloc că s-ar putea să nu existe. Sunt însă spirite care se depărtează de credință; aceasta dovedește că în lume sunt și diavoli și monștri”

La Bruyere (1645-1696), scriitor și moralist francez

 

Lasă un comentariu