STUDENŢII DE AZI – PROFESIONIȘTII DE MÂINE - CAMPANIE DE CONȘTIENTIZARE A STUDENȚILOR PRIVIND IMPORTANȚA ÎNVĂȚĂRII

Distribuie pe:

În cadrul Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) ,,Studenții de azi – profesioniștii de mâine”, aflat în cel de-al treilea an de implementare, s-a desfășurat, recent, activitatea online cu tema ,,Campanie de conștientizare astudenților privind importanța învățării” - ,,Prezentări de exemple de bune practici ale absolvenților de universități”. Invitați au fost absolvenții/masteranzi BLOJ Mihnea, RUS Răzvan, precum și absolvenții RAȚIU Cosmina, ORBAN Zsolt și ARDELEAN Flavius.

Beneficiar al Proiectului privind învățământul secundar (ROSE) ,,Studenții de azi – profesioniștii de mâine” este Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureş.

Obiectivul general urmărit vizează creşterea gradului de promovabilitate pentru primul an de studii universitare şi îmbunătăţirea performanţelor academice ale studenţilor, preciza conf. dr. Arina MODREA, director grant. Domnia sa adăuga și că obiective specifice urmărite sunt: Diminuarea ratei de abandon şcolar în proporţie de aproximativ 50%, pe parcursul unui an universitar, a studenţilor din primul an de studii din ciclul de licenţă prin acţiuni de conştientizare în ceea ce priveşte importanţa instrucţiei şi a educaţiei în planul social, profesional şi personal; Abilitarea cu tehnici, strategii şi metode specifice autocunoaşterii şi dezvoltării personale a 75% din studenţii grupului ţintă în vederea gestionării de către aceştia a situaţiilor din perspectivă raţională şi/sau socio-emoţională, în decursul unui an universitar; Formarea şi dezvoltarea de priceperi, deprinderi şi capacităţi de utilizare în practica educaţională şi/sau profesională la 75% studenţii grupului ţintă a unor metode eficiente de dezvoltare personală în domeniile de coaching, comunicare, leadership, selfmanagement în decursul unui an universitar; Optimizarea performanţelor educaţionale şi profesionale la 75 % din studenţii angrenaţi în grupul ţintă, la finele anului universitar, materializate prin promovabilitate, ca rezultat al implementării şi derulării unor programe educaţionale, de orientare profesională şi consiliere în carieră, pentru studenţii din primul an de studii din ciclul de licenţă; Asimilarea unor cunoştinţe convertite în comportamente de analiză şi gestionare realistă a situaţiilor care constituie un risc ridicat de abandon, la 75 % din studenţii grupului ţintă, în primul an de studii de licenţă.

Lasă un comentariu