CAPACITATEA DE A IDENTIFICA RESURSELE, NEVOILE ȘI OPORTUNITĂȚILE DIN COMUNITĂȚILE RURALE ȘI COLABORAREA DINTRE LOCALNICI SUNT ESENȚIALE PENTRU COMUNITĂȚILE RURALE DIN ESTONIA, FINLANDA, ROMÂNIA ȘI SCOȚIA

Distribuie pe:

Comunitățile rurale trebuie să fie capabile să răspundă nevoilor de bază, cum ar fi accesul la apă curentă, sănătate și educație și ocuparea forței de muncă, iar la sate deja există semiprofesioniști, și experiența lor, cunoștințele și abilitățile practice nu sunt identificate, mobilizate sau aplicate. Programul Erasmus + “Village Social Enterprise learning material guidance and networking” (VISEnet) este axat pe dezvoltarea de afaceri sociale în zonele rurale din Estonia, Finlanda, Germania, România și Scoția. Echipa internațională, formată din experți și profesori din mediul academic și reprezentanți din mediul rural, își propune să dezvolte diverse abilități în comunitățile rurale pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale comunității prin întreprinderi sociale.

Parteneri în proiect sunt Universitatea Helsinki Ruralia Institute, Finlanda (coordonator); Estonian University of Life Sciences, Estonia; Academia de Studii Economice din București, România și organizația Inspiralba din Scoția.

Dezvoltarea întreprinderilor sociale în zonele rurale

În perioada august - noiembrie 2019, 64 de persoane din comunități rurale din Estonia, Finlanda, Scoția și România au participat la workshop-uri locale axate pe “Metode de activare și participare a comunității în zonele rurale”, concentrate pe cinci teme (figura 1), pentru a stimula dezvoltarea întreprinderilor sociale în comunitățile lor.

Figura 1: Teme abordate pe durata workshopurilor

A fost folosită o varietate de metode de predare și de instrumente de învățare: cartografiere a comunității în raport cu nevoile, bunurile și oportunitățile din comunitate, brainstorming, harta empatiei etc.

Reprezentanți ai comunei mureșene Bahnea - într-un proces ghidat de identificare a nevoilor și resurselor neexploatate din localitate

În România, 19 reprezentanți ai comunei Bahnea, din județul Mureș, cu sprijinul a două cadre didactice de la Academia de Studii Economice București, prof. univ. dr. Carmen Păunescu și cadru didactic asociat dr. Daniela Staicu, au participat într-un proces ghidat de identificare a nevoilor și a resurselor neexploatate din comună. Participanții au lucrat în jurul conceptelor de “activare” și “participare” a comunității și au identificat atât nevoile critice ale comunității construită în jurul școlii, cât și bunurile și resursele umane disponibile pentru rezolvarea lor. De asemenea, grupul a menționat că este nevoie de asistență și formare continuă pentru a transforma oportunitățile locale în afaceri funcționale. La finalul activității, un grup de patru participanți au declarat că doresc “să lucreze în mod voluntar la activitățile pentru dezvoltarea afacerilor sociale la ei în comună”.

În Estonia, organizația Ökokuller a coordonat un workshop pentru două comunități din nordul Estoniei - Lahemaa, și din sud - Haanja. Facilitatorul, cu ajutorul materialului de învățare elaborat de echipa VISEnet, a urmărit să apropie comunitățile interesate de dezvoltarea turismului și, ca urmare, acest atelier a contribuit la consolidarea unui grup de localnici pentru a-i pregăti pentru activități de dezvoltare a turismului.

“În sat există bunuri și potențial”

În Finlanda, activitățile au fost coordonate și dezvoltate de Institutul Ruralia al Universității din Helsinki. Cele două sate participante la proiect se află în diferite etape ale dezvoltării întreprinderilor sociale. Împreună cu cei trei facilitatori, participanții au evaluat resursele și oportunitățile disponibile, în contextul propriu, prin cartografierea comunității.

Lecția principală a acestui atelier a fost că “în sat există bunuri și potențial, trebuie doar ,,văzut și organizat” într-o oportunitate de afaceri.”

În Scoția, activitățile au fost coordonate de organizația Inspiralba, iar accentul a fost pus pe identificarea activelor din comunitate, în special pe resursele umane. De asemenea, grupul a recunoscut că, deși există o serie de abilități potențiale disponibile în sat, disponibilitatea oamenilor și timpul este un factor important. Grupul de participanți a menționat că “este nevoie de o a doua sesiune pentru a identifica lista de abilități disponibile în anumite domenii”.

Figura 2: Principalele priorități ale comunităților locale rezultate din cele patru workshop-uri locale

Principalele priorități ale comunităților rurale locale rezultate din atelierele locale (figura 2) sunt legate de cartografierea oportunităților locale care pot fi transformate în oportunități de deschidere a unor afaceri locale cu impact important asupra contextului social al fiecărei comunități și identificarea resurselor umane, de infrastructură și bunuri naturale.

Încurajarea antreprenoriatului social local

Mai mult, echipele de facilitatori din toate țările partenere au ajuns la concluzia că acordarea unei atenții deosebite activării și participării comunității în zonele rurale contribuie la încurajarea antreprenoriatului social local, în multe moduri. În concluzie, conținutul/materialul de învățare despre activarea și participarea comunității, dezvoltat de echipa VISEnet poate fi un mijloc de consolidare a comunităților (Estonia), de a favoriza potențialul comunității (Finlanda), de a încuraja activarea și inițiativa locală (România) și de a motiva continuarea proceselor de dezvoltare locală (Scoția).

Premisa proiectului Erasmus + VISEnet este că în comunitățile rurale există potențial, cunoștințe și abilități necesare pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii locale și pentru ocuparea forței de muncă, dar oamenii nu știu să folosească resursele din comunitate. O posibilă soluție pentru dezvoltarea economiei locale este antreprenoriatul social, o inițiativă durabilă pentru care prevalează scopul social și în care profitul este reinvestit în comunitatea locală, însă un concept relativ nou în dezvoltarea rurală din Europa. Prin urmare, este necesară dezvoltarea capacității localnicilor de a identifica și de a utiliza potențialul comunității, prin dezvoltarea abilităților de activare a comunității, de creare de parteneriate și rețele pentru recunoașterea și susținerea antreprenoriatului social. Următorul workshop, programat pentru anul acesta, se va concentra pe “Crearea de parteneriate și rețele pentru dezvoltarea comunității”.

Proiectul ViSEnet este finanțat prin parteneriatul strategic Erasmus + al UE pentru educația adulților. (Sursa: ,,The Power of Unreasonable People: How Social Entrepreneurs Create Markets That Change the World Hardcover by John Elkington (Author), Pamela Hartigan (Author), Klaus Schwab (Foreword).

 

Lasă un comentariu