COMUNICAT PRIVIND ANGAJAREA DE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI

Distribuie pe:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș informează publicul cu privire la demararea activităților de recrutare, selecție și evaluare în vederea angajării de asistenți maternali profesioniști în cadrul Proiectului “TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”, finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei derulat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția drepturilor copilului și adopție.

Persoanele care au nevoie de un loc de muncă la domiciliul personal, doresc să îngrijească 2 copii cu vârsta între 0 și 7 ani, au o familie, experiență de părinte, sunt sănătoase, dețin o locuință proprietate personală corespunzătoare, fără înscrieri în cazier judiciar/certificat de integritate, pot avea profesia de Asistent maternal profesionist.

Pentru a deveni asistent maternal profesionist, persoanele doritoare pot să solicite informații, personal la sediul instituției în Târgu-Mureș, str. Trebely nr. 7, corp C, etaj I, camera 20, la Serviciul Asistență Maternală Profesionistă sau prin telefon nr. 0265/21.35.12.

La sediul nostru oferim gratuit toate serviciile, inclusiv informare privind profesia de asistent maternal profesionist, servicii de evaluare socială, analizarea documentelor doveditoare depuse de persoane privind starea de sănătate, situația materială, starea locuinței și asigurăm pregătirea profesională la cursul de pregătire inițială în domeniu. După absolvirea cursului persoanele pot fi angajate ca asistenți maternali profesioniști ai Direcției, cu contract de muncă, și vor putea primi copii în plasament.Menționăm că de la începutul proiectului din luna noiembrie 2018 și până în prezent, s-a reușit angajarea unui număr de 6 asistenți maternali profesioniști care ocrotesc în total 12 copii, în timp ce pentru anul în curs mai avem 4 posturi vacante de asistenți maternali în cadrul acestui proiect.

Lasă un comentariu