REVISTA ASTRA REGHINEANĂ - CULTURĂ PRIN EXCELENȚĂ

Distribuie pe:

De curând a apărut revista Astra Reghineană, numărul 1 pe anul 2020, publicație social-culturală și de informații, coordonată de prof. dr. Florin Bengean, publicație editată de Biblioteca Municipală “Petru Maior” Reghin și Despărțământul Reghin al ASTREI și tipărită cu sprijinul Consiliului local și al Primăriei municipiului Reghin.

Cele două instituții care editează această revistă au reprezentat dintotdeauna și continuă și pe mai departe să reprezinte un factor coagulant extrem de important în ceea ce privește viața culturală a Reghinului și a împrejurimilor sale. Biblioteca Municipală “Petru Maior” Reghin, care aniversează anul acesta 70 de ani de la momentul întemeierii sale, reprezintă o instituție fundamentală pentru cultura acestor locuri atât de frumoase și cu oameni atât de minunați și însetați după elemente culturale autentice. Despărțământul Reghin al Astrei are o existență pe aceste meleaguri încă din secolul al XIX-lea, fiind înființat la 3/14 aprilie 1874, în urma dorinței Comitetului Central al Asociațiunii, ca satele din marginea câmpiei ardelene din partea de răsărit să intre în sfera de activitate a Astrei Reghin. În aceste instituții au activat de-a lungul timpului o serie de oameni dedicați cu totul muncii în slujba culturii autentice. De asemenea, la conducerea acestora au ajuns numai figuri reprezentative, oameni activi și cu mult prestigiu public, oameni harnici, care au adus nenumărate sacrificii pe altarul activității culturale. Cuvintele sunt prea sărace pentru a evidenția măreția și importanța faptelor săvârșite de oamenii de cultură din această parte de țară de-a lungul timpului. Istoria se scrie cu fapte mărețe și cu oameni deosebiți, reghinenii dovedind, încă o dată, că sunt iubitori de frumos, iubitori de cultură, de țară și de credință strămoșească.

Și în prezent viața culturală a Reghinului și a împrejurimilor este una extrem de intensă, bazată pe profesionalism, seriozitate, rigurozitate și devotament pentru autentic și valoare. Revista Astra Reghineană nr. 1/2020 vine să confirme pe deplin acest lucru. În paginile acestui număr al revistei se regăsesc materiale scrise de: Maria Precup, Nicolae Băciuț, Valentin Marica, Liviu Boar, Ioan Jude, Valentin Vârva, Florin Bengean, Ioan Torpan, Carmen Lihăt, Mircea Dorin Istrate, Doina Focșa, Gheorghe Dărăban, Andrea Alexandra Diacon, Ioan Baciu, Menyei Ildiko, R. Mihai Matei, Cosmin Maftei, Dorin Cremene, Vasile Luca, Daniela Clinceag, Ilie Frandăș, Alexandra Măchițescu, Simona Rocxana Anca, Grama Imola, Mona Bucin, Mihaela Roșca, Ioan-Emanuel Mera.

Sunt cuprinse în paginile acestei reviste o serie de studii de înaltă ținută, dedicate unor figuri emblematice ale culturii acestei zone din trecut sau din prezent. Sunt cuprinse și cronici referitoare la unele activități culturale care au loc în special la Reghin și care vor da mărturie peste timp despre calitatea oamenilor acestor vremuri. Sunt cuprinse totodată și studii, articole, eseuri referitoare la istoria, cultura, tradiția, spiritualitatea acestor meleaguri binecuvântate, sunt publicate și poezii extrem de valoroase.

Cultura reghineană are menirea principală de a menține în această parte de țară conștiința națională mereu trează, vie și veghetoare și de a păstra nealterată identitatea noastră românească. Viața oamenilor de cultură de pe aceste meleaguri este închinată țării și credinței strămoșești, care permanent îi poartă pe calea adevărului și a dreptății. În sufletele și în inimile lor, se împreunează puterea de jertfă, sacrificiul cu dragostea de cultura autentică, de credința strămoșească, de țară și de neam. Viața lor e un imn al iubirii de neam. Ei reprezintă simboluri ale națiunii române, exemple ale căror fapte vor străluci în zările de viitor al sfântului nostru neam românesc. Pentru vrednicia faptelor lor, se cuvine să le aducem cinstea, lauda și toată prețuirea noastră, a celor ce simțim românește.

Îi felicit pe toți oamenii de cultură de pretutindeni, pe oamenii de cultură ai locurilor noastre, pe colaboratorii noștri, cărora le mulțumesc din adâncul sufletului pentru esențiala lor contribuție adusă la realizarea acestui nou număr al revistei Astra Reghineană și le doresc tuturor mult succes în activitatea viitoare, și totodată îi asigur de cele mai nobile sentimente de respect, prețuire și admirație pentru întreaga activitate a domniilor lor, desfășurată de-a lungul timpului. Sperăm ca această revistă să aibă o viață nesfârșită. Mult succes tuturor pe tărâmul minunat al culturii!

 

Lasă un comentariu