ANUNȚ DE LANSARE PROIECT ” REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI DIN LOCALITATEA GHEORGHE DOJA, JUDEȚUL MUREȘ”

Distribuie pe:

Proiectul ” Reabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea grădiniței din localitatea Gheorghe Doja, județul Mureș”, cod SMIS 124554, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, este implementat de către UAT Comuna Gheorghe Doja și are o valoare totală de 870.998,90 Lei, din care 491.694,68 Lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Organism Intermediar al programului, ce monitorizează implementarea proiectului în Regiunea Centru.

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 28.01.2020 – 31.03.2022. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii educaționale în Comuna Gheorghe Doja, județul Mureș, respectiv îmbunătățirea calității serviciului procesului educațional la nivelul învățământului timpuriu preșcolar, în localitatea Gheorghe Doja, unde cerința pentru acest serviciu este permanentă.

Acest proiect contribuie la atingerea Obiectivului specific al priorității de investiții POR 10.1: Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

 

UAT COMUNA GHEORGHE DOJA

Comuna Gheorghe Doja, Str. Principală, Nr. 6

Cod poștal 547260, Jud. Mureș, România

Tel: 0265331112, Fax: 0265331212

Email: ghdoja@cjmures.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/GheorgheDoja.pdf

Lasă un comentariu