PENTRU CE ȘI CU CÂT POT FI AMENDAȚI ROMÂNII ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

Legea privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19 în starea de alertă, intrată în vigoare luni, 18 mai 2020, stabilește faptele care constituie contravenții și amenzile pentru fiecare caz. Amenzile sunt cuprinse între 500 de lei și 15.000 de lei, cu posibilitatea să fie plătite la jumătate în termen de 15 zile.

Potrivit legii, vor constitui contravenții, în măsura în care nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate potrivit legii penale infracțiuni, următoarele fapte săvârșite pe durata stării de alertă:

Întruniri în spații închise - între 3.000 și 15.000 de lei

- Nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor individuale de protecție a vieții și pentru limitarea efectelor tipului de risc produs asupra sănătății persoanelor - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Nerespectarea de către persoanele fizice a măsurilor de izolare la domiciliu, amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- Nerespectarea interdicțiilor de a organiza mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise - amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;

- Participarea persoanelor fizice la mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau la alte tipuri de întruniri, în spații deschise, ori la întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise, care sunt interzise - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Desfășurarea de către organizatori a unor mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri, în spații deschise, ori a unor întruniri de natura activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive sau de divertisment, în spații închise, cu nerespectarea măsurilor stabilite - amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei.

PĂRĂSIREA SPAȚIULUI DE CARANTINĂ - ÎNTRE 1.000 ȘI 5.000 LEI

- Circulația persoanelor, pietonală sau cu vehicule, în locurile și, după caz, în intervalele orare în care aceasta a fost interzisă sau restrânsă - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din zonele stabilite sau încălcarea intervalelor orare în care este permisă ieșirea din aceste zone - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Nerespectarea de către persoanele fizice a interdicției de ieșire din clădirile, localitățile sau zonele geografice în care a fost instituită carantina - amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- Nerespectarea de către operatori a măsurilor referitoare la restrângerea sau interzicerea transporturilor rutiere, feroviare, maritime, fluviale, aeriene sau cu metroul ori încălcarea intervalelor orare în care acestea sunt permise - amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei;

- Nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a condițiilor referitoare la desfășurarea activității acestor instituții sau operatori economici - amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- Nerespectarea de către conducătorii instituțiilor sau operatorilor economici a măsurilor referitoare la suspendarea temporară a activității acestor instituții sau operatori economici - amendă de la 2.000 lei la 10.000 lei;

- Neluarea de către conducătorii serviciilor de asistență socială a măsurilor referitoare la adaptarea programului de lucru sau la permanentizarea activității - amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- Neluarea de către conducătorii autorităților sau instituțiilor la nivelul cărora sunt constituite centrele operative pentru situații de urgență a măsurilor pentru permanentizarea activității acestora - amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

ÎMPIEDICAREA DISTRIBUIRII AJUTOARELOR - ÎNTRE 500 ȘI 2.500 LEI

- Neexecutarea măsurilor referitoare la evacuarea temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate să pună în aplicare aceste măsuri - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Împiedicarea de către orice persoană fizică a executării măsurilor de evacuare temporară a persoanelor și bunurilor din zona afectată sau posibil a fi afectată - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Împiedicarea de către orice persoană fizică a distribuirii ajutoarelor de primă necesitate pentru persoanele și animalele afectate - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Neefectuarea lucrărilor referitoare la modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate prin hotărâri ale comitetelor pentru situații de urgență să pună în aplicare aceste măsuri - amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- Împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor referitoare la modificarea de urgență a mediului înconjurător și infrastructurii - amendă de la 500 lei la 2.500 lei;

- Neefectuarea lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea (dezmembrarea) unor bunuri (mijloace mobile) ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri de către persoanele fizice sau juridice ori de către personalul instituțiilor și autorităților publice desemnate - amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei;

- Împiedicarea de către orice persoană fizică a efectuării lucrărilor pentru demolarea parțială sau totală a unor construcții, instalații sau amenajări, mutarea (dezmembrarea) unor bunuri (mijloace mobile) ori pentru inundarea controlată a unor terenuri, culturi, plantații sau păduri - amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

Lasă un comentariu