22 MAI, O ZI DE REFERINȚĂ ÎN ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC

La 22 mai 1848, stil nou (10 mai 1848, stil vechi), se constituie Comitetul revoluționar din Valahia, compus din Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Constantin Bălcescu, Al. C. Golescu (Negru), C.A. Rosetti, Dumitru Brătianu, Ion C. Brătianu, Cezar Bolliac (Albu), Radu Golescu, Ion Heliade Rădulescu și Ion Cîmpineanu. Se adoptă un program al Revoluției în 22 de articole, urmărind satisfacerea revendicărilor fundamentale imediate ale burgheziei pentru cucerirea puterii politice, prevederea cea mai înaintată fiind cuprinsă în articolul 13 - emanciparea și împroprietărirea clăcașilor prin despăgubire - și se stabilește ziua de 9/21 iunie, pentru declanșarea Revoluției din Valahia.

*

La 22 mai 1858, stil nou (10 mai 1858, stil vechi), începe Conferința reprezentanților celor șapte puteri (Marea Britanie, Franța, Austria, Prusia, Rusia, Turcia, Regatul Sardiniei) de la Paris, privind organizarea Principatelor Române. Prin Conferința de la Paris, se stabilește viitorul statut politic, social și administrativ al Principatelor: cele două țări vor purta numele de Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei, fiecare cu domn, guvern și adunare legislativă proprie; se înființează Comisia Centrală pentru alcătuirea legilor de interes comun pentru ambele Principate, cu sediul la Focșani; se desființează privilegiile și rangurile boierești; se instituie responsabilitatea ministerială; se reglementează prin lege relațiile dintre proprietari și țărani… etc. Un an mai târziu, la 24 Ianuarie 1859, se va realiza, însă, „Mica Unire” a celor două Principate, sub sceptrul domnitorului unic, Alexandru Ioan Cuza.

Conferința de la Paris a devenit lege fundamental a țării, rămânând în vigoare până în 1864.

*

La 22 mai 1918, după vizita sa la Hotin, Bălți și Chișinău, regele Ferdinand I al României a vizitat localitățile Tighina, Cetatea Albă, Arciz, Bolgrad și Reni, toate în cadrul Basarabiei reunificate cu România. După vizitarea orașului Reni, monarhul s-a îndreptat spre București.

Lasă un comentariu