SEMNALĂM - LA ZI ÎN AGRICULTURA MUREȘEANĂ

Din informațiile primite de la ing. Silvia JUDE - șef serviciu la Direcția pentru Agricultură Județeană Mureș, am reținut că s-a încheiat campania agricolă de primăvară, la semănat și plantat, în condiții optime. Astfel, în județ, s-au semănat 1926 hectare cu grâu de primăvară; 4805 ha cu ovăz; 4400 ha cu orzoaică; 77.100 ha cu porumb pentru boabe; 3290 ha cu sfeclă de zahăr rămasă în cultură, după înghețul din aprilie; 7939 ha cu legume în câmp și solarii; 8870 ha floare soarelui; 5630 ha cu soia; 610 ha cu rapiță de primăvară; 78 ha cu tutun, toată producția este contractată de o firmă din Ungaria și o firmă din Zimnicea.

Referitor la seceta pedologică, am aflat că, la ora actuală, printr-un ordin al prefectului, o comisie formată dintr-un reprezentant al primăriei, al Oficiului pedologic județean, al Direcției pentru Agricultură Județeană Mureș și unul din partea Serviciului Meteorologic, s-au deplasat în comuna Sâmpetru de Câmpie, singura comună care a depus o Înștiințare la DAJ Mureș, prin care solicită stabilirea secetei pedologice pe raza comunei. De menționat că seceta pedologică presupune lipsa apei pe un strat de sol, pe o perioadă mai lungă. De altfel, procedura de stabilire a secetei, potrivit prevederilor Ordinului ministrului Agriculturii și ministrului Afacerilor Interne nr. 97/63/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase, având ca efect producerea secetei pedologice, presupune multă birocrație: în primul rând, primăriile înștiințează Direcția Agricolă și Inspectoratul județean de Urgență, aceste instituții înștiințează mai departe Prefectura, care va emite un Ordin al prefectului pentru formarea unei comisii pentru stabilirea suprafețelor calamitate, valoarea pagubei și dacă este provocată de seceta pedologică.

Mai există un Ordin al ministrului Agriculturii cu nr.459/2019 privind situațiile de urgență în cazul calamităților produse de îngheț, inundații, ploi torențiale, alunecări de terenuri, catastrofe privind distrugerea de clădiri, drumuri, poduri, inundații, în care se procedează după modelul din Ordinul 97/63 din aprilie 2020.

Până la această dată, s-au înregistrat pagube însemnate din cauza înghețului, din luna aprilie, în livezile din Batoș și Reghin, iar sfecla de zahăr de pe raza orașului Ungheni a fost afectată de îngheț.

 

Lasă un comentariu