CARTEA - TRADIȚIE, CULTURĂ, SPIRITUALITATE ÎN DEDA ȘI ÎMPREJURIMI, VOLUMUL VIII

Apariția unei noi cărți reprezintă o contribuție adusă la cunoașterea unor noi lucruri și înseamnă, totodată, și un pas înainte pentru istoriografia românească. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, vede lumina tiparului cartea Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi, volumul VIII, care apare sub bunele auspicii ale Editurii Eurocarpatica, din Sfântu Gheorghe, cuvenindu-se să aducem un sincer și recunoscător cuvânt de mulțumire domnului dr. Ioan Lăcătușu, pentru buna colaborare la realizarea acestui volum, precum și pentru multiplele și rodnicele colaborări pe care le avem cu domnia sa și cu colaboratorii dânsului.

Volumul de față apare prin colaborarea mai multor instituții: Primăria Comunei Deda, Biblioteca Municipală “Petru Maior” Reghin, Despărțământul Reghin al Astrei, Fundația Culturală “Vasile Netea”, Asociația Lumina Faptelor. Un cuvânt special de mulțumire se cuvine, cu precădere, să aducem doamnei Lucreția Cadar, Primarul Comunei Deda, Primăriei Comunei Deda și Consiliului Local Deda, pentru sprijinul financiar acordat la tipărirea acestui volum.

Acest volum însumează studiile științifice ale mai multor colaboratori ai noștri: profesori, preoți, filologi, ziariști, istorici, arhiviști, cercetători, muzeografi, bibliotecari, juriști etc., cărora le mulțumim pentru colaborarea rodnică, precum și pentru seriozitatea și profesionalismul de care au dat dovadă în elaborarea materialelor cuprinse în paginile acestui volum. Unele dintre materialele cuprinse în această carte au fost susținute la diferite manifestări cu caracter cultural: conferințe, simpozioane, colocvii etc. Cartea aceasta cuprinde tradiție, folclor, cultură, spiritualitate, atât din vremuri istorice, cât și din contemporaneitate. Lucrarea aceasta este și o cronică a unor evenimente din trecut, precum și a unora de azi.

Structura acestui volum este următoarea: după prefața semnată de prof.dr. Florin Bengean, care este și coordonatorul cărții, urmează un material extrem de interesant al doamnei Lucreția Cadar, Primarul Comunei Deda. Apoi, cartea este împărțită în mai multe capitole, astfel: I. Istorie, Cultură, Civilizație; II. Credință străbună; III. Etnografie și folclor; IV. Vasile Netea; V. Recenzii. Mulțumim tuturor celor care și-au adus aportul la apariția acestui volum.

Acest volum științific iese, iată, de sub teascurile tipografiei și aduce un plus istoriografiei românești contemporane. Și prin acest volum cinstim trecutul istoric, plin de fapte memorabile ale poporului român și îi omagiem deopotrivă pe toți aceia care au făurit acest trecut și au scris pagini de o frumusețe istorică neîntrecută.

A-i cinsti pe iluștrii înaintași e un lucru normal și firesc. Deda își cinstește iluștrii săi înaintași, îi cinstește pe toți aceia care s-au născut pe aceste meleaguri, apoi, prin activitatea lor rodnică, au făcut mare cinste și onoare locurilor natale.

Prin personalitățile de marcă pe care le-a dat, de-a lungul timpului, precum și prin istoria, cultura, tradiția și spiritualitatea sa, Deda reprezintă un punct de reper pentru spațiul transilvănean, o vatră pentru întreg neamul românesc.

 

Lasă un comentariu