ARDEALUL, SECUIMEA ȘI... UNIREA

Motto: “Să ne unim toți românii, mai ales acum, într-un singur și mare țăl (scop), fără deosebire de stări, de partide, țălul de a scoate țara noastră din haosul, ignoranța și moralizația de astăzi...” “Noi românii nu putem fi puternici până când nu ne vom uni cu toții în unul și același corp politic”. “Trebuie să uităm patimile și urele (ura) dintre noi, să ne dăm mâna cu toții, să încongiurăm (cuprindem) cu dragoste și respect țara și poporul”. (Mihail Kogălniceanu)

“Deși trebuie tratată conform legilor, Secuimea este un ghimpe în mijlocul țării noastre. Și nu țin a-i preface în buni români, dar cel puțin să-i deprind cu țara aceasta; să nu stea ariciul acolo, băgat în cuibul său, ci să-l scoți din văgăună, să vină să vadă românul la față; să nu-și închipuie că românul e numai un funcționar, un jandarm, un soldat; din contră, să-l vadă la față că e om zdravăn, cu calități și însușiri pe care un secui, adesea și el un român deznaționalizat, s-ar putea să nu le aibă! Ceea ce ați început sunt lucruri bune, dar este un început; trebuie dărâmată bariera, și orice ne amintește faptul că poporul românesc a trăit în provincii create și dominate de străini trebuie să dispară!”.

Nicolae Iorga (1871-1940), cel mai mare istoric român, scriitor, publicist, om politic patriot

***

“Poporul român nu e cu nimic mai inferior poporului german sau francez. Că n-avem un Goethe, dar avem un Eminescu. Din punct de vedere politic, vifornița din spațiul în care s-a desfășurat istoric poporul român ne arată că suntem unul din marile popoare ale Europei. Nu am făcut noi oare “Unirile” împotriva marilor puteri otomane, austro-ungare și ruse? Am stat împotriva răutăților și invadatorilor de tot felul și iată că tot aicea suntem, popor și pământ înfrățiți pe vecie”.

Petre Țuțea (1901-1991), doctor în drept administrativ, economist, memorialist, estetician, filosof, gânditor creștin, scriitor.

P.S. “Secretul vieții lungi a unui stat este păstrarea ierarhiei meritului” (Mihai Eminescu).

 

Lasă un comentariu