ELEVII DIN ANII TERMINALI SE ÎNTORC PE 2 IUNIE LA ȘCOALĂ; SE FAC NUMAI ACTIVITĂȚI DE PREGĂTIRE A EXAMENELOR NAȚIONALE

Elevii din anii terminali se întorc pe 2 iunie la școală, până pe 12 iunie urmând să facă pregătire pentru examenele naționale - Evaluarea Națională și Bacalaureat.

Ministrul Educației, Monica Anisie, anunța recent că în perioada 2-12 iunie se vor realiza numai activități de pregătire și consiliere pentru examenele naționale, iar prezența în această perioadă la școală este opțională.

Pentru elevii care nu vor participa fizic la pregătire în vederea susținerii examenelor naționale vor fi organizate activități de pregătire online sau de pregătire alternativă.

În această perioadă, durata activităților petrecute de elevi în sălile de clasă nu va fi mai mare de 3 ore pentru elevii de liceu și de 2 ore pentru elevii de gimnaziu, iar pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale, activitatea de pregătire nu va dura mai mult de 4 ore pentru elevii de liceu și 3 ore pentru gimnaziu.

Printr-un ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății, s-au stabilit anumite măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației.

Documentul stabilește că în aceste instituții accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate; să nu fie permis accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,3°C; să fie asigurate dezinfectarea suprafețelor expuse.

Potrivit ordinului, Consiliile de administrație ale școlilor elaborează o procedură proprie, prin care stabilesc modalitățile de desfășurare a activităților de pregătire a examenelor naționale, propriul circuit de intrare și de ieșire a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic, precum și modul în care se va realiza igienizarea/dezinfecția unității/instituției de învățământ.

Astfel, școlile trebuie să respecte anumite reguli:

* la intrarea în școală va fi măsurată temperatura (care nu trebuie să depășească 37,3°C) de către cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată a desfășurării activităților;

* în situația în care un elev sau un cadru didactic, didactic auxiliar sau nedidactic prezintă simptome sau există suspiciunea că starea sa de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitatea de învățământ și i se va recomanda să se adreseze medicului de familie;

* parcursul prin curtea școlii până la intrarea în unitatea de învățământ se va realiza pe un traseu bine delimitat și semnalizat, respectând normele de distanțare fizică;

* elevii vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire;

* la intrarea în școală vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc.);

* se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectelor din sala de curs (pupitre/mese, scaune), a clanței ușii, cremonului de la geamuri, pervazului ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide, înainte și după fiecare serie de elevi prezenți la activitățile de pregătire;

* elevii, personalul didactic, didactic auxiliar și nedidactic vor purta mască de protecție pe durata activităților și își vor igieniza regulat mâinile cu substanțe dezinfectante sau cu săpun;

* în situația unităților de învățământ care vor realiza activitățile de pregătire în două schimburi, între acestea va fi prevăzut un interval de două ore pentru dezinfectarea/igienizarea cu substanțe biocide și aerisirea sălilor pentru o perioadă de cel puțin o oră;

* în perioada desfășurării activităților de pregătire, pauzele intermediare vor fi programate decalat, astfel încât elevii de la grupe diferite să nu interacționeze fizic;

* grupele de elevi vor păstra aceeași sală de clasă pe toată perioada desfășurării activităților de pregătire;

* colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale, semnalizate corespunzător, amenajate în unitatea de învățământ.

În Capitală, aproximativ 13.000 de elevi s-au înscris să participe la activitățile de pregătire pentru examene.

Potrivit Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 7.156 de elevi din clasa a VIII-a și 5.666 - din clasele a XII-a Zi și a XIII-a seral/FR și-au anunțat participarea la activitățile educaționale organizate de unitățile de învățământ din Capitală în perioada 2-12 iunie.

“Până la acest moment, și-au anunțat participarea fizică la activitățile educaționale organizate de unitățile de învățământ: 7.156 de elevi înscriși în clasa a VIII-a, 882 de profesori care predau discipline de examen în învățământul secundar inferior și 5.666 de elevi înscriși în clasele a XII-a Zi și a XIII-a seral/FR, precum și un număr de 1.090 de profesori care predau discipline de examen în învățământul secundar superior”, anunța pe 27 mai IȘMB.

 

GUVERNUL A ADOPTAT PROCEDURA CE VA PERMITE ELEVILOR SĂ FOLOSEASCĂ GRATUIT TRANSPORTUL PUBLIC PENTRU A MERGE LA ȘCOALĂ

Guvernul a adoptat procedura detaliată care le va permite elevilor “să folosească gratuit transportul public pentru a merge la școală”, a anunțat vicepremierul Raluca Turcan, joi seară, pe pagina sa de facebook.

“Am adoptat astăzi procedura detaliată care va permite elevilor să folosească, gratuit, transportul public pentru a merge la școală. Astfel, elevii vor circula spre școală doar pe baza carnetului de elev, pe toate tipurile de transport, fără a mai fi nevoiți să scoată bani din buzunar pentru a cumpăra bilete sau abonamente pentru drumul de acasă la școală și înapoi. Decontul acestor documente se va face direct între transportatori și autoritățile statului direct responsabile”, a scris Raluca Turcan.

Vicepremierul arată că, pe de-o parte, “această măsura este o transpunere în norme și în practică a dreptului garantat la educație gratuită prin Constituție și Legea Educației Naționale”.

“Pe de altă parte, ea reprezintă un sprijin concret acordat elevilor din categoriile cele mai vulnerabile, pentru a continua să meargă la școală”, a completat Turcan.

 

PROIECT: ORGANIZAREA EVENIMENTELOR CULTURALE CU MAI MULT DE 1.000 DE PARTICIPANȚI... INTERZISĂ

Organizarea evenimentelor, festivalurilor și manifestărilor culturale la care sunt prezenți peste 1.000 de participanți simultan este interzisă până la 31 august, atât în spații închise, cât și în aer liber, indiferent dacă accesul este gratuit sau cu plata biletului, se arată într-un proiect de lege postat spre dezbatere publică pe site-ul Ministerului Culturii.

Potrivit proiectului de act normativ, legea are ca obiect instituirea, după încetarea stării de alertă, declarate în condițiile legii, în vederea prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare, în scopul protejării drepturilor la viață, la integritate fizică și la ocrotirea sănătății, inclusiv prin restrângerea exercițiului altor drepturi și libertăți fundamentale.

Necesitatea inițiativei legislative rezidă în faptul că industria organizatorilor de evenimente artistice sau culturale din România, în lipsa unei decizii luate de autoritățile administrației publice, se află într-o situație de incertitudine, în măsură să genereze pierderi financiare masive zilnice, iar, pe de altă parte, este nevoie de predictibilitate cu privire la organizarea acestor evenimente de interes atât pentru furnizorii de servicii, cât și pentru participanți, precizează inițiatorul.

Proiectul de lege privind unele măsuri referitoare la desfășurarea evenimentelor cultural-artistice în contextul pandemiei de COVID-19 este supus dezbaterii publice până la 9 iunie.

Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, anunța în urmă cu o săptămână că instituția pe care o conduce va elabora un proiect de lege care reglementează situația privind marile evenimente, acesta urmând să fie depus în Parlament.

“Am lucrat împreună cu marii organizatori de evenimente pentru a oferi predictibilitate, pentru a salva industria festivalurilor și pentru a ne asigura că România se va afla, anul viitor, printre actanții acestui domeniu. Prevederile privind măsura temporară a rambursării biletelor și impozitul pentru nerezidenți au fost incluse, deja, în OUG 70/2020. Acum suntem în punctul de a elabora un proiect de lege care va fi depus în Parlament și care reglementează situația privind marile evenimente, proiect care va parcurge toate etapele consultării publice”, a precizat Bogdan Gheorghiu, citat într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, clarificarea statutului organizării de festivaluri cu mai mult de 1.000 de participanți prin intermediul unei inițiative legislative este necesară pentru a putea oferi predictibilitate acestei activități care, la bază, este una cu caracter economic pentru organizatori.

CARDUL NU VA FI UTILIZAT ÎN ASISTENȚA MEDICALĂ PRIMARĂ ȘI AMBULATORIE DE SPECIALITATE PÂNĂ LA 30 SEPTEMBRIE

Cardul național de asigurări de sănătate nu va fi utilizat până la data de 30 septembrie în asistența medicală primară și în cea ambulatorie de specialitate, însă pentru celelalte specialități serviciile medicale acordate vor fi validate cu cardul începând cu data de 1 iulie, a informat CNAS, vineri, printr-un comunicat de presă.

Guvernul a aprobat o hotărâre care prevede condițiile de acordare a serviciilor medicale, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2. Actul normativ completează HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

Potrivit CNAS, nu este obligatorie transmiterea în platforma informatică a asigurărilor de sănătate (PIAS), în termen de 3 zile lucrătoare de la data acordării, respectiv eliberării, a serviciilor medicale și îngrijirilor la domiciliu, respectiv a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, înregistrate/eliberate off-line.

Pentru asigurarea calității în sistemul de sănătate, Hotărârea de Guvern prevede obligația furnizorilor de servicii medicale ca până la data de 15 iunie să facă dovada acreditării /înscrierii în procesul de acreditare, prin transmiterea/depunerea documentelor doveditoare la casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală.

Pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, în rândul populației au fost prevăzute o serie de măsuri în vigoare până la data de 30 septembrie.

Astfel, medicii din spital pot elibera, la externarea asiguratului, prescripție medicală pentru medicamente cu și fără contribuție personală în ambulatoriu, pentru o perioadă de până la 90 de zile, cu excepția medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, pentru care durata de prescriere este de până la 30 de zile.

De asemenea, documentele necesare să fie prezentate de asigurat la casele de asigurări de sănătate pentru obținerea unor drepturi și pot fi transmise prin mijloace electronice de comunicare sau prin depunerea acestora de orice altă persoană, cu excepția reprezentanților legali ai furnizorilor și a persoanelor care desfășoară activitate la nivelul acestora.

Potrivit CNAS, medicii de familie pot prescrie medicamente din Lista de medicamente aprobată prin Hotărârea Guvernului 720/2008, pentru care există restricții de prescriere, astfel încât asigurații să poată beneficia la timp de medicația necesară.

Astfel, medicii de familie pot iniția tratamentul specific și în absența unei scrisori medicale emise de medicul din ambulatoriul de specialitate/spital pentru medicamentele notate cu * din Lista de medicamente compensate și gratuite.

De asemenea, medicul de familie poate emite prescripție medicală, în continuare, pentru pacienții cu boli cronice cu schemă terapeutică stabilă, în baza documentelor medicale care au fost emise pacientului și pentru medicamentele care până la data instituirii stării de urgență erau prescrise de către medicii specialiști. Fac excepție medicamentele/materialele sanitare utilizate în cadrul programelor naționale de sănătate curative, care se eliberează exclusiv prin farmaciile cu circuit închis ale unităților sanitare cu paturi.

 

SUPRAFAȚA PĂDURILOR A CRESCUT CU PESTE 9.000 DE HECTARE ÎN ANUL 2019 FAȚĂ DE ANUL ANTERIOR

Suprafața pădurilor în anul 2019 a fost de 6.427.340 de hectare, în creștere cu 9.127 de hectare față de anul anterior, potrivit unui comunicat remis vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

La sfârșitul anului 2019, suprafața fondului forestier național era de 6.592.230 de hectare, în creștere cu 9.165 de hectare față de anul 2018. Această creștere se datorează în principal unor reamenajări de pășuni împădurite și introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate și a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condițiile legii. Suprafața pădurilor reprezintă 97,5% din fondul forestier național, menționează INS.

Volumul masei lemnoase recoltată în anul 2019 a fost de 18.903.600 de metri cubi, în scădere cu 557.900 metri cubi (-2,9%) față de volumul de masă lemnoasă recoltat în anul precedent, potrivit INS.

Totalul suprafeței parcurse cu tăieri de regenerare a pădurilor a fost în 2019 de 190.610 hectare, cu 9.049 de hectare mai mult față de 2018.

Dintre tăierile de regenerare, tăierile rase au fost realizate în 2019 pe o suprafață de 3.518 hectare, în creștere cu 83 de hectare față de tăierile rase realizate anul anterior.

Totalul suprafeței regenerate a atins 24.459 de hectare în 2019, mai puțin cu 2.584 de hectare (-9,6%) decât supra-fața regenerată înregistrată în anul 2018.

Lasă un comentariu