LEGEA, CERUL ȘI... OMUL

* “Totul este în Dumnezeu și Dumnezeu este în totul, dar împreună cu omul începe această conștientizare. Veți întreba: dar atunci, de ce această conștiință nu este mai mult cunoscută în noi? Dumnezeu nu se recunoaște în noi, fiindcă avem conștiința întunecată. Cu timpul însă, Dumnezeu care nu contenește să lucreze asupra noastră, și dacă noi ne asociem cu El, ni se face cunoscut, și-L putem recunoaște mai ușor în noi”.

***

* “Cerul este aici, larg deschis, gata să își reverse toate binecuvântările sale, dar pentru a le primi trebuie să pregătim ceva în noi înșine, prin iubirea noastră, prin dezinteresul nostru, prin răbdarea noastră, prin devotamentul nostru... toate aceste virtuți sunt fructe pe care le producem pentru a le da lui Dumnezeu”.

***

* “Nu este înțelept să lași oamenii de capul lor, sub pretext că trebuie să citească Legea lui Dumnezeu în inima lor, fiindcă marea lor majoritate nu este încă pregătită. Pentru a citi corect această lege pe care Dumnezeu a scris-o în inimile noastre, trebuie să începem prin a face ordine în noi înșine, altfel vom citi numai fantasmagorii și dorințe obscure”.

OMRAAM MIKHAEL AIVANHOV (1900-1986), “Credința care mută munții”, filosof, pedagog francez, de origine bulgară, se stabilește definitiv în Franța în anul 1937. Ceea ce surprinde chiar de la început în opera sa este multitudinea aspectelor în care este prezentată această unică problemă: “Omul și desăvârșirea sa”. Oricare ar fi subiectul abordat, el este în mod invariabil tratat în funcție de folosul pe care i-l poate aduce omului, pentru o mai bună cunoaștere de sine și o mai bună îndrumare a vieții sale. Studiază la Facultatea de Fizică și Matematică, după care continuă să studieze la Facultatea de Istorie și Filosofie. Asistă la cursurile de psihologie, medicină, chimie și studiază vioara. Susține conferințe în Elveția și India și se dedică călătoriilor de studiu în multe locuri din lume. Face recomandări deosebite: “Hrănirea omului este un proces foarte important; masa se va servi într-o atmosferă de calm și pace, iar înainte de servirea ei trebuie să ne conectăm cu Dumnezeu prin rugăciune. Masa copioasă îngreuiază organismul, iar corpul eteric obosește. Individul ghiftuit atrage spiritele, energiile inferioare, dăunătoare omului”.

P.S. “Iisus, mergând spre mulțime, s-a apropiat de el un om, care, căzându-I în genunchi, i-a zis: Doamne miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci acesta adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am adus la ucenicii Tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceți-l la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se, ucenicii de Iisus i-au zis de o parte: de ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puțina voastră credință. Căci adevărat grăiesc vouă: dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință. Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu post și rugăciune”.

Lasă un comentariu