LĂUDĂROȘII, ÎNGÂMFAȚII ȘI... IUBIREA DE ARGINT

• “În zilele din urmă, vor veni vremuri grele; Că vor fi oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuviincioși, îngâmfați, iubitori de desfătări mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe, dar tăgăduind puterea ei. Depărtează-te și de aceștia” (Epistola II Timotei - cap. 3, v. 1-5).

***

• “Sunt unii oameni care învață altă învățătură și nu țin de cuvintele cele sănătoase ale Domnului Iisus Hristos și de învățătura cea după dreapta credință: Aceia sunt niște îngâmfați care nu știu nimica, suferind de boala discuțiilor și a certurilor de cuvinte, din care pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene. De gâlcevile necurmate ale oamenilor stricați la minte și lipsiți de adevăr, care socotesc că evlavia este un mijloc de câștig, depărtează-te de unii ca aceștia” (Epistola I Timotei - cap. 6).

***

• “Rădăcina tuturor relelor este iubirea de argint; Celor bogați în veacul de acum, poruncește-le să nu se semețească, nici să-și pună nădejdea în bogăția cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă belșug spre îndulcirea noastră; să facă bine, să se înavuțească în fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă, agonisându-și lor bună temelie în veacul viitor, ca să dobândească, cu adevărat, viața veșnică” (Epistola I Timotei - cap. 6).

Epistola către Timotei, Sfântul Timotei, a fost un episcop creștin în secolul I, ucenic și colaborator al Sf. Apostol Pavel. Originar din Lystra (Turcia de azi), a fost fiul unui tată păgân și al unei mame evreice, numită Eunice. Timotei a fost convertit la credința creștină de către Apostolul Pavel, în timpul primei călătorii misionare, și a devenit colaboratorul său cel mai fidel. A rămas cu Pavel și în timp ce acesta era în închisoare la Roma. După o veche tradiție, Timotei a fost primul episcop la Efesului. Lui Timotei i-ar fi fost adresate două din epistolele pastorale, I Timotei și II Timotei. Sfântul Timotei și Sfântul Tit sunt sărbătoriți pe 26 ianuarie în Biserica Catolică, și Sf. Timotei este sărbătorit la 22 ianuarie în Biserica Ortodoxă. Epistola I către Timotei este una din cele trei epistole pastorale și una din cele 14 epistole ale Sf. Pavel aflate în Noul Testament. Pavel îl avertizează pe Timotei împotriva sofiștilor înclinați spre basme iudaice, profane, băbești, flecării profane numite științe de aceștia. Îi dă sfaturi pentru toate categoriile sociale, dar în special îl avertizează pe Timotei de grave nepăsări în propriile familii. Vorbește despre iubirea de arginți, milă, viață veșnică.

Sfaturi milenare:

“Pe cei păcătoși, mustră-i față de toți, ca și ceilalți să se teamă”.

“Preoții, care își țin bine dregătoria (misiunea de preot), să se învrednicească de îndoită cinste”.

“Dacă este cineva care nu poartă grijă de ai săi, și mai ales de casnicii săi, el s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios”.

“Pe bătrâni să nu-i înfruntați, ci să vă purtați cu ei părintește, pe tineri ca pe niște frați, pe femeile bătrâne îndeamnă-le ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, în toată curăția”.

P. S. “Foarte mulți oameni își datorează ruina lor, mai mult greșelilor lor decât răutății altora; mai multe case și orașe au fost nimicite de om, decât de furtuni și cutremure de pământ” (John Lubbbock, 1834-1913, om de știință englez).

 

Lasă un comentariu