PREA MULTĂ MUNCĂ, SANCȚIONATĂ CU AMENZI DE PÂNĂ LA 3.000 DE LEI!

Distribuie pe:

Legea de modificare a Codului Muncii care vizează sancționarea cu amendă de la 1.500 la 3.000 lei în cazul orelor suplimentare prestate de angajați a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis, joi, 18 iunie 2020.

Principala modificare vizează faptul că amenzile se vor acorda pentru fiecare angajat care depășește numărul orelor suplimentare prevăzute de lege, față de situația actuală, în care amenda era aplicată angajatorului, indiferent de numărul angajaților care lucrau peste program mai mult decât permite legea.

Actualul Cod al Muncii prevede ca durata maximă legală a timpului de muncă să nu depășească 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. Prin excepție, durata respectivă poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, pe o perioadă de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

Pentru anumite activități sau profesii stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, pot fi negociate perioade mai mari de 4 luni, dar nu peste 6 luni.

Tinerii în vârstă de până la 18 ani nu pot presta muncă suplimentară.

În expunerea de motive, inițiatorii arată că modificările erau necesare pentru a descuraja prestarea de ore suplimentare dincolo de limita legală, în condițiile în care norma în vigoare nu stabilește o corelare a cuantumului amenzilor și numărul de ore suplimentare efectuate cu numărul de salariați care au prestat ore suplimentare.

“În acest sens, semnalăm că, potrivit dispozițiilor art. 120 - 124 din Codul Muncii, există și alte posibile încălcări ale regimului muncii suplimentare, cum ar fi: efectuarea de ore suplimentare fără acordul salariaților, neplata orelor suplimentare sau neînregistrarea corespunzătoare a acestora, plata sporului prevăzut de lege pentru efectuarea muncii suplimentare, cu nerespectarea regimului prioritar al compensării cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice de la efectuarea muncii suplimentare, precum și orice alte situații de încălcare a regimului juridic privind munca suplimentară, ce se pot ivi în practică”, subliniază inițiatorii.

Noile prevederi ale Codului Muncii vor intra în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial. (L.P.)

Lasă un comentariu