IUBIREA, PUTEREA ȘI... RĂSPLATA

Distribuie pe:

* “Nu răsplătiți răul cu rău sau ocara cu ocară, ci, dimpotrivă, binecuvântați, căci spre aceasta ați fost chemați, ca să moșteniți binecuvântarea. Cel ce voiește să iubească viața și să vadă zile bune să-și oprească limba de la rău și buzele sale să nu grăiască vicleșug, să se ferească de rău și să facă bine! Să caute pacea și s-o urmeze. Căci e mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să pătimiți făcând cele bune, decât făcând cele rele. Fiți, între voi, iubitori de străini, fără de cârtire!”

***

* “Dumnezeiasca putere a lui Iisus Hristos, Domnul nostru, ne-a dăruit toate cele ce sunt spre viață și spre bună cucernicie, făcându-ne să cunoaștem pe Cel ce ne-a chemat prin slava Sa și prin puterea Sa. Prin care El ne-a hărăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeieștii firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună, iar la fapta bună, cunoștința. La cunoștință, înfrânare, la înfrânare, răbdare, la răbdare, evlavia, la evlavie, iubirea frățească, iar la iubirea frățească, dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos”.

***

* “Iubiților, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cel ce nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire”.

Simon Petru (Sfântul Petru), (1 î. Hr. - 67 d. Hr.), primul episcop al Antiohiei. În folclor este numit Sâmpetru. A fost pescar din Betsaida, o localitate pe malul nordic al lacului Ghenizaret, astăzi fiind în Siria, unul din primii discipoli ai lui Iisus Hristos din Nazaret. Simon Petru este considerat în mod tradițional ca unul din cei doisprezece apostoli. A fost fratele mai mare al apostolului Andrei. În conformitate cu Evanghelia lui Marcu, Petru a locuit în Capernaum, la marginea Lacului Ghenizaret din Galileea. Acolo avea o casă unde a locuit cu soția și soacra sa. Petru a fost unul dintre întemeietorii primei comunități iudeo-creștine din Ierusalim. A fost de părere că numai evreii pot fi convertiți la creștinism. A avut unele controverse ideologice cu Apostolul Pavel, care a susținut ideea universalității noii credințe, a necesității răspândirii noii religii și la alte popoare, nu numai la evrei. După decapitarea Apostolului Iacob cel Bătrân, în anul 44 d. Hr., de către regele Agripa I (40-44 d. Hr.), a fost arestat și Apostolul Petru după revenirea sa în Ierusalim. A fost ținut în lanțuri, între alți doi deținuți, dar ulterior ar fi fost eliberat în mod miraculos de un înger (Fapte. Ap. 12). După ce Iacob cel Tânăr a devenit șeful comunității iudeo-creștine din Ierusalim, Petru a făcut o călătorie în Antiohia (azi Turcia). În anul 57 d. Hr. a devenit șeful comunității iudeo-creștine din Roma, unde l-a întâlnit pe Pavel. Împreună au fost arestați în timpul represiunilor anticreștine declanșate de împăratul Nero după incendierea Romei, în anul 64 d. Hr. Petru a fost condamnat la moarte prin crucificare cu capul în jos, la cererea lui, spre a se deosebi de modul în care a fost răstignit Hristos, în jurul anului 67 d. Hr., lângă fostul circ al lui Caligula și Nero, în afara zidurilor Romei, pe terenul numit “Agger Vaticano” și îngropat în apropierea Circului, în cimitirul necropolă al celor neînstăriți, de lângă șirul de cavouri ale unor cetățeni romani mai bogați. Petru s-a întâlnit cu Mântuitorul Hristos când dorea să plece din Roma pentru a scăpa de martiriu. Petru l-a întrebat pe Hristos “Quo vadis, Domine”, (Încotro Te îndrepți, Doamne?), la care Iisus i-a răspuns: “Vado Romam venio iterum crucifigi” (Am venit la Roma, spre a fi din nou crucificat). Rușinat de observația lui Iisus, Petru s-a întors la Roma, primind martiriul. În cinstea lui s-au numit cu numele lui milioane de oameni și s-au ridicat Biserici și Catedrale, cum ar fi cele din Roma, Ierusalim din timpul vremii, dar și până în ziua de astăzi. Pe lângă numeroase scrieri și scrisori de la el ne rămân două Epistole Sobornicești, cu utilitate religioasă și socială, pentru societatea Montario, Cluj, Sibiu, Huși și foarte multe parohii de orașe și sate. Este sărbătorit împreună cu prietenul său Pavel pe 29 iunie ale fiecărui an.

P.S. “Dumnezeu poate face dreptate oricui, chiar și celui rău, dându-i anume meritele spre a ieși din răutate. Cum? Dumnezeu știe” (Constantin Noica 1908-1987).

Lasă un comentariu