FĂRĂ TVA PENTRU ALIMENTELE DONATE!

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 24 iunie 2020, Camera Deputaților, for decizional, a adoptat, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege conform căruia comercianții vor putea să doneze mult mai ușor alimentele care sunt pe cale să expire, pentru a preveni risipa alimentară.

Concret, comercianții nu vor mai datora TVA pentru alimentele pe care le donează, și încheierea contractelor de donație nu va mai implica necesitatea formei autentice. În plus, va fi posibilă funcționarea ONG-urilor specializate în transferul de alimente.

Până acum, comercianții erau obligați să achite TVA pentru alimentele donate, iar pentru fiecare donație era necesară încheierea unui contract în formă autentică.

“În cazul în care alimentele nu ajung prompt la destinatari, întregul sens al mecanismului prevăzut de lege își pierde sensul. Formalitățile legate de încheierea contractelor în formă autentică sunt costisitoare în termeni de timp și de forță de muncă, astfel că donatorii sunt descurajați să doneze alimente.

Totodată, în prezent, ONG-urile specializate ca bănci de alimente, nu pot acționa ca receptori de alimente în baza legii risipei alimentare (definiția operatorilor receptori exclude organizațiile non-profit specializate, care acționează ca bănci de alimente și care dețin mijloacele logistice de transport rapid al produselor de la donatori la beneficiari, în condiții de trasabilitate a acestora).

Prin urmare, dacă vor fi luate măsurile enumerate mai sus, risipa alimentară va putea fi combătută mai eficient în România, de către comercianți”, se arată în nota de fundamentare.

Pentru a intra în vigoare, mai este necesar ca proiectul să fie promulgat de președintele României și publicat în Monitorul Oficial.

Lasă un comentariu