ȘTEFAN CEL MARE

Distribuie pe:

Încă, astăzi, pe înaltul munților și în adâncul văilor, în orașe și în sate, în palate și în bordeie, pretutindeni, numele său se pomenește cu mândrie și recunoștință de tot cel ce își zice român. Locuitorul... îți va spune toate isprăvile sale; și, ce este mai mult, va atribui lui tot ce-i pare curios, mare, vitejesc și chiar neînțeles în pământul nostru. Orice cetate, orice zid, orice val, orice șanț, întreabă-l cine le-au făcut; el îți va răspunde: Ștefan cel Mare. Orice pod, orice biserică, orice fântână, orice curte sau palat vechi, el le va raporta eroului său. Orice bunătate, orice așezământ a cărui rămășițe se mai trăgănează până astăzi, orice legiuire ominească, orice puneri la cale înțălepte, Ștefan Vodă le-au urzit, îți va zice el, și iar Ștefan Vodă. În sfârșit, acest domn, pentru moldoveni, rezumă toate faptele istorice, toate monumentele, toate isprăvile și instituțiile făcute în cinci veacuri, de atâța stăpânitori.

Lasă un comentariu