RUGĂCIUNI LA VREME DE BOALĂ

Distribuie pe:

“Să cădem în mâna Domnului, căci mari sunt îndurările Lui, dar în mâinile oamenilor să nu cad!” (II Împ. 24,14)

Pe buzele tuturor creștinilor din întreaga lume, de data aceasta, fiecare în limba și credința sa, stă să rostească, să strige cu psalmistul David: “Doamne, strigat-am către Tine, auzi-mă; ia aminte la glasul rugăciunii mele când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea, ca tămâia înaintea Ta” (Ps.140, 1-2). Iar Sfântul Apostol Pavel îndemna pe cei din Tesalonic scriindu-le: “Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Iisus Hristos, pentru voi” (I Tes. 17-18).

Întregul mapamond este foarte greu încercat de o boală molipsitoare necunoscută și foarte dură cu omul, doar cu omul! El, omul, pus de Dumnezeu în Centrul lumii văzute pământești, a devenit în timp îndelungat tot mai responsabil de păstrarea echilibrului în primul rând pe Terra. Da, ești responsabil, omule de știință, mai ales față de toți oamenii care se simt amenințați chiar cu moartea, despre care de dimineața și până în miez de noapte pe majoritatea canalelor TV, și nu numai, ni se aduc la cunoștință date neprietene cu viața, liniștea și pacea.

Dintre trei pedepse, puse înaintea regelui David, prin proorocul Gad: șapte ani de foamete, fuga trei luni în fața dușmanului, sau trei zile de ciumă, el, regele, a ales-o pe cea din urmă, ca să cadă astfel în mâna milostivă a lui Dumnezeu.

Și a avut dreptate, căci abia a început prăpădul și Dumnezeu a poruncit îngerului morții: “Destul acum! Trage-ți mâna înapoi!”

Aceeași lucrare, a mâinii lui Dumnezeu, ne-o pune înainte Sfânta Evanghelie, în chipul Stăpânului, care a făcut socoteală slugilor sale.

Venind una, care-i datora “zece mii de talanți”, pentru care sentința legii era: “să-l vândă pe el și pe femeia lui și pe copiii lui și toate câte avea și să plătească”, a căzut înaintea lui rugându-l: “Îngăduiește-mă și-ți voi plăti tot!”

Și nu numai că a îngăduit-o, dar: “i-a iertat și datoria!”

Aceasta înseamnă a cădea în mâna lui Dumnezeu - Stăpânul din Evanghelie, Cel care iartă datoriile, greșalele noastre. Dar ce înseamnă a cădea în mâna omului păcătos? Înseamnă opusul, adică: “Plătește-mi ce-mi ești dator!”

Abia ieșise, iertat de la Stăpânul său, și nu l-a mișcat cu nimic nenorocirea și rugăciunea semenului său de muncă și de soartă, ci “l-a băgat în temniță, până când va plăti datoria!”

Așadar, să ne lăsăm în mâna lui Dumnezeu și Lui să-I cerem tot ajutorul fiindcă de la “El vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit”, și să acționăm după putere, să-i ajutăm pe cei în nevoi și boală. Mai întâi să ne rugăm și apoi s-acționăm:

“Domnul Cerului și al Pământului, fie-Ți milă și de mine, Doamne, precum ai avut milă de cel ce a fost cu mâna uscată, căruia, grăindu-i să o întindă, de îndată i s-a făcut sănătoasă.

Domnul Cerului și al Pământului, precum ai avut milă de cel ce a fost orb din naștere și ai luat pământ de jos cu preacuratele mâinile Tale, și cu preacinstit scuipatul Tău ai făcut din tină, și ai uns ochii lui, și cu puterea Ta cea Dumnezeiască ai făcut lui ochi, tot astfel deschide-mi ochii sufletului meu, ca să pot face voia Ta, și să mă pot împreuna cu preacuratele Tale Taine.

Fie-Ți milă, Doamne, de mine, păcătosul și nevrednicul, precum ai avut milă de bolnavul care a zăcut lângă fântână (pe care, pentru străinătatea lui nu a avut cine să-l sloboadă în tulburarea apei, ca să-și vindece neputințele), căruia i-ai iertat păcatele și l-ai mântuit de boală și suferință.

Doamne, fă-Ți milă și de mine, precum Ți-ai făcut milă de Maria Magdalena, și cu puterea Ta cea Dumnezeiască ai scos din ea șapte diavoli; tot așa, cu puterea Ta cea Dumnezească, și de asupra mea să îndepărtezi tot felul de primejdii, tot felul de boli și tot felul de rău, pentru sfânt numele Tău.

Precum ai închis gurile leilor deasupra lui Daniil, precum ai stricat puterea otrăvii deasupra celui ce a nădăjduit întru Tine, precum ai păzit pe cei trei coconi în cuptorul cel cu foc, precum ai păzit pe Ionà în pântecele chitului, precum ai păzit pe cei patruzeci de sfinți în Iezer, tot astfel păzește-mă și pe mine, Doamne!

Rogu-mă și vouă, tuturor sfinților, tuturor puterilor îngerești, heruvimilor și serafimilor, să vă rugați, cu toții, la Tronul lui Dumnezeu, ca să mă mântuiască de ispita diavolească și de această boală contagioasă necunoscută.

Primește, Doamne, ruga mea cea puțină, și sufletul meu, când vei binevoi, precum ai primit ruga cananencei, cea ce a venit plângând cu amar pe urma Ta, Doamne, pentru fata ei, căreia insistând i-ai zis: “Femeie, mare este credința ta! Fie-ți ție precum voiești”, și de îndată s-a făcut fata ei sănătoasă. Întinde-Ți, Doamne, mila și îndurarea Ta și spre mine, păcătosul și neputinciosul.

Primește, Doamne, ruga mea cea puțină, și sufletul meu, când vei binevoi, precum ai deschis, prin rugăciunea lui Moise, Marea Roșie în două laturi și cei ce au nădăjduit întru tine, Doamne, au trecut cu picioarele neudate. Așa întinde-Ți îndurarea Ta, Doamne, spre mine, nevrednicul robul tău, și mă izbăvește de toată boala și de toată strâmtorarea.

Și voi, zile sfinte, după cum sunteți tocmite, de Dumnezeu din Cer rânduite, precum urmează una după alta, așa stați laolaltă și vă rugați la Maica Sfântă, să se roage la Fiul Său și la Bunul Dumnezeu pentru iertarea păcatelor mele și pentru sănătatea mea, că și eu mă rog cu aceste rugăciuni, precum se roagă toți preoții în Sfintele Altare, și toți diecii în toate strănile, și toți călugării în toate mânăstirile și toate călugărițele în toate chiliile.

Și eu, Doamne, cu toate acestea, mă rog și cu toate mă închin ție, Maică Sfântă și rugată, de îngeri înconjurată, eu mă rog și tu mă iartă, cu îngerii mă păzește, și de boală mă ferește, că-n tine nădăjduiesc, Tatăl Sfinte și Ceresc, cum în lume să trăiesc.

Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu cel adevărat, cum ai umblat pe mare ca pe uscat, și ai liniștit valurile mării, așa oprește cu puterea Ta cea Dumnezeiască această boală molipsitoare necunoscută și alte boli de care suferă întreaga lume; ferește-mă de orice primejdie și de orice rău care ar putea veni asupra mea și trimite-mi înger păzitor și mână de ajutor și la tot lucrul meu spor.

Și precum ai dat, de bună voie, Preacuratul Tău Trup spre răstignire pentru-a noastră mântuire, și ai înviat a treia zi, și ai sfărâmat porțile iadului, și ne-ai răscumpărat din munca de veci, așa mă mântuiește, Doamne, de tot felul de rău. Amin”.

Lasă un comentariu