CARDUL DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE - NECESAR PENTRU VALIDAREA UNOR SERVICII MEDICALE

Distribuie pe:

Casa de Asigurări de Sănătate Mureș le reamintește asiguraților că, începând cu data de 1 iulie 2020, cardul național de asigurări sociale de sănătate este obligatoriu pentru serviciile medicale acordate în unitățile sanitare cu paturi și de către furnizorii de investigații paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu / îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente.

“Toate aceste tipuri de servicii vor putea fi acordate și validate doar în baza cardului național sau a adeverinței înlocuitoare (pentru cardurile pierdute, deteriorate ori furate sau pentru cele refuzate din motive religioase sau de conștiință)”, a declarant Manuel Augustin Butiulca, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș.

Excepție fac serviciile acordate în cabinetele medicilor de familie și în ambulatoriul clinic de specialitate, care pot fi accesate fără utilizarea cardului de sănătate, până la data de 30 septembrie 2020.

“Reamintim că, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în aceste domenii - medicină de familie și ambulatoriu de specialitate - pot fi acordate consultații medicale la distanță, în urma cărora toate documentele emise, necesare pacientului, inclusiv prescripțiile medicale, sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică”, a mai precizat directorul general.

Lasă un comentariu