ANUNT SOLICITARE OFERTE

in vederea atribuirii contractului de servicii de consultanță scriere proiect: - Întocmirea planului de afaceri; - Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare

pentru proiectul

 

„Dezvoltarea societatii Instgaz SRL”,

beneficiar Instgaz SRL

 

Ce urmeaza a fi depus in cadrul Programulului Operational Regional 2014 –

2020, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii; Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

I.1. Achizitor

Denumire: Instgaz SRL

Sediu social:  Strada Bradului, Nr. 21

Localitatea: Bardesti Judet: Mures

Telefon: 0725340147

E-mail:    contabilitate@instgaz.ro

Cod unic de inregistrare:   14158745

Numar inmatriculare ONRC: J26 /624 /2001

Reprezentant legal: Simon Catalin

                                

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1. Descriere

II.1.1) Denumirea/obiectul contractului 

Achiziție servicii de consultanță scriere proiect: - Întocmirea planului de afaceri; - Elaborarea cererii de finanțare; Asistență la semnarea contractului de finanțare

II. 1.2) Tipul contractului si locul de prestare a serviciilor

Tip contract: Contract de servicii

Locatiile de prestare: Strada Barajului, Nr.9, Tragu Mures, Judet Mures

II. 1. 3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie servicii

II. 1.4) Durata contractului de achizitie 

De la data semnarii contractuui de consultanta pana la data semnarii contractului de finantare cu autoritatea contractanta.

 

III.1) Valoare supusa achizitiei

Valoarea totala estimata a achizitiei, lei fara TVA: 250,000

Pretul contractului nu se poate ajusta.

 

IV.I. Calendarul procedurii de selectie oferte

Termene limita                                                                                    Data, locul si ora

Termenul limita de primire a solicitarilor de clarificare                31.07.2020

Termenul limita de transmitere a raspunsului la solicitarile de clarificare                05.08.2020

Termenul limita de depunere a ofertelor       10.08.2020 ORA 12:00

 

V.I. Alte informatii si/sau clarificari pot fi obtinute:

_________________________________________________________________

 

Documentatia de atribuire impreuna cu formularele aferente, Informatii suplimentare / clarificari pot fi obtinute numai in baza unei solicitari scrise, inregistrate atat la solicitant, cat si la achizitor, transmise prin email, la urmatoarea adresa: contabilitate@instgaz.ro

Operatorii economici interesati sunt rugati sa solicite documentele/informatii conform precizarilor anterioare.

Ofertele vor fi transmise conform formalitatilor prevazute in documentatia de atribuire.

 

 

https://www.cuvantul-liber.ro//uploads/pdf/INSTGAZ.pdf

 

Lasă un comentariu