CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE

Ieri, 4 august, Ministerul Educației și Cercetării a publicat pe site-ul titularizare.edu.ro rezultatele obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2020 (înainte de înregistrarea contestațiilor).

La nivel național, rata notelor peste 7 (șapte), obținute de candidații care au susținut proba scrisă, este de 58,66%, superioară rezultatelor consemnate în ultimii trei ani (46,86% în 2019, 47,40% în 2018, respectiv 45,73% în 2017).

În județul Mureș, procentul notelor peste 7 (șapte), obținute de candidații care au susținut proba scrisă, este de 53,26 % (466 de candidați au obținut note între 7 și 9,99). 2 candidați au obținut nota 10 la disciplinele: istorie și limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (educatoare).

În centrele de evaluare au fost notate 875 de lucrări, iar 5 dintre ele au fost anulate.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau transmise prin mijloace electronice, începând de ieri, 4 august, și astăzi, 5 august, până la ora 12. În 11 august urmează să se afișeze rezultatele finale, la sediul inspectoratului școlar județean și pe site-ul menționat anterior.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante, publicate pentru angajare, pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau online, organizate de inspectoratele școlare, în intervalul 12-14 august, preciza prof. Irimie-Matei Camelia, inspector școlar pentru monitorizarea programelor privind accesul la educație și purtător de cuvânt la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Lasă un comentariu