PE BANI EUROPENI, LA CHEȚANI SE CADASTREAZĂ 5.050 HA TEREN ȘI IMOBILE

La nivelul județului Mureș, 12 comune beneficiază de Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, 2015-2023. PNCCF este reglementat de Legea nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare, și de HG nr. 294/2015. Programul național de cadastru și carte funciară se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor, în 2337 UAT-uri situate în mediul urban și rural. Prin Programul Operațional Regional 2014-2020 a fost instituită Axa prioritară 11 - Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară, ce are ca obiectiv înregistrarea sistematică, cu fonduri europene, a imobilelor, în 793 de comune. PNCCF a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și, după caz, a dezbaterilor succesorale. O veste bună și necesară pentru toți locuitorii comunei Chețani! 1.021.806,55 lei (212.877 mii euro) este finanțarea obținută din fonduri europene nerambursabile și alocată comunei, pentru cadastrarea a 5.050 ha imobile, teren și construcții. Atât pentru proprietari persoane fizice, cât și juridice. Este o victorie importantă a administrației locale, pentru că dreptul de proprietate este garantat și prin documentul de Carte funciară, atât de necesar oriunde. Mai mult, pe 04.08.2020 s-a lansat licitația publică pentru atribuirea acestui contract către un prestator de servicii ce va realiza măsurătorile și documentațiile necesare pentru ca fiecare să obțină extrase CF pentru proprietățile deținute: terenuri intravilane, extravilane, construcții etc. Termenul de depunere a ofertelor este 15.09.2020. Primarul Emil Florin Mocan ne-a declarat că acțiunea de cadastrare este nu doar gratuită, dar și extrem de utilă, atât pentru corecta gestionare a proprietăților, cât și pentru dezvoltarea comunei. Cetățenii vor beneficia de un instrument eficient care va putea fi accesat online și va ușura eliberarea certificatelor, dar și problemele de dezbatere succesorală.

 

Lasă un comentariu