CONVORBIRI LA “CUVÂNTUL LIBER” FORMAREA CADRELOR DIDACTICE CONTINUA ȘI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI COVID-19

Interlocutor: FODOR Alexandru Iosif, director al Casei Corpului Didactic Mureș

- Cum s-a adaptat activitatea Casei Corpului Didactic Mureș noului context epidemiologic?

- Casa Corpului Didactic Mureș, principal furnizor și facilitator de programe de formare, își continuă activitatea de formare a cadrelor didactice în contextul pandemiei COVID - 19, în vederea pregătiri acestora pentru începerea noului an școlar. În scopul asigurării calității procesului de predare - învățare - evaluare, și Casa Corpului Didactic Mureș a fost pusă în situația de a se adapta la noua realitate, în care procesul educațional trebuie să continuie în sistem online.

- Ce activități au fost propuse în acest sens?

- Instituția Casei Corpuului Didactic Mureș a desfășurat și a propus o serie de activități: Cursul de formare continuă acreditat MEC “Egalitate de gen și antreprenoriat” a primit aprobare pentru a se putea desfășura în mediul online, astfel că s-a bucurat de prezența a 50 de cadre didactice din județul Mureș, care au început cursul față în față, continuând în sistem online numărul de ore rămas neefectuat, evaluarea finală desfășurându-se tot în sistem online.

În perioada iunie - august 2020, aproximativ 230 de cadre didactice din județul Mureș au finalizat cu succes cursul de formare “CRED - Curriculum relevant, educația deschisă pentru toți”, ce s-a desfășurat exclusiv în sistem online.

În perioada 15 iunie - 10 iulie, în parteneriat cu IȘJ Mureș, Casa Corpului Didactic Mureș a organizat cursuri în format webinar (videoconferință) de pregătire a cadrelor didactice debutante în vederea participării la Concursul național de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar - Titularizare 2020. Tot în aceeași perioadă, au fost organizate cursurile în format webinar pentru pregătirea cadrelor didactice debutante în vederea participării la Examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

Întâlnirea semestrială a cadrelor didactice auxiliare, bibliotecari școlari, responsabili CDI, profesori documentariști “Managementul dezvoltării profesionale în bibliotecile școlare” s-a desfășurat în sistem online în format videoconferință, cu ajutorul platformei ZOOM. Totodată, în parteneriat cu Asociația Bibliotecarilor din România, membri activi ai asociației - filiala județului Mureș, au participat la două cursuri de formare continuă desfășurate online pe platforma ZOOM și Moodle: “Promovarea bibliotecii prin folosirea Agendei de dezvoltare durabilă 2030”, și “Cultura informației”.

- Ce noutăți pregătiți?

- În acord cu precizările Ministerului Educației și Cercetării, oferta de formare a Casei Corpului Didactic Mureș constituie un punct de start în derularea activităților ulterioare de formare continuă pentru dezvoltarea competențelor digitale necesare în activitatea didactică, cu accent pe platforme online, aplicații, laboratoare etc. Un prim curs de formare care a fost trimis spre acreditare este “Integrarea resurselor google în activitățile de predare - învățare - evaluare”, cu un număr de 60 de ore și 15 credite profesionale transferabile. Începând cu luna septembrie va fi disponibil un curs de formare continuă în parteneriat cu Asociația EDUSFERA “Google Educator Nivelul 1”.

Un element de noutate pe care îl vom aduce în fața personalului învățământului mureșean este faptul că vom da curs apariției trimestriale a revistei online a Casei Corpului Didactic Mureș “Educație și cultură”, revistă în care cadrele didactice și didactice auxiliare vor avea posibilitatea să publice periodic articole cu ISSN.

Casa Corpului Didactic Mureș pregătește și alte programe de formare continuă pentru anul școlar 2020-2021, care se adresează personalului didactic, didactic auxiliar și de conducere din învățământul preuniversitar mureșean.

Vom anunța în perioada următoare noile programe/cursuri acreditate/avizate, atât pe site-ul instituției (https://www.ccdmures.ro/), cât și pe pagina oficială de Facebook, ce poate fi accesată direct de pe site.

SCURT ISTORIC

* 5-7 februarie 1969 - Conferința Națională a Cadrelor Didactice propune înființarea Caselor Corpului Didactic

* 1971 - înființarea Casei Corpului Didactic, instituție cu caracter metodic, științific, cultural și educativ pentru personalul didactic din învățământul preuniversitar

* 1971 - se elaborează Regulamentul de organizare și funcționare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971

* 15 octombrie1986 - este dată nota telefonică prin care Casele Corpului Didactic din toată țara au fost desființate fără nicio explicație

* Prin O.M. nr. 9867/20 martie 1990, Casele Corpului Didactic sunt reînființate și își reiau activitatea ca instituții județene de resurse, inovație și expertiză, promotoare ale mișcării pentru reformă, centre de documentare și informare, de perfecționare și dezvoltare profesională. Pe lângă Casa Corpului Didactic a fost înființat Laboratorul de Orientare Școlară și Profesională, devenit mai târziu Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică

 

Lasă un comentariu